Onderzoek waterstoftankstations voor Rijkswaterstaat

Waterstof is als belangrijke toepassing voor zero-emissiemobiliteit opgenomen in het Klimaatakkoord. De ambitie is dat er voor eind 2025 vijftig waterstoftankstations voor het wegverkeer operationeel zijn. De ontwikkeling van waterstoftankstations dreigt echter achter te blijven bij de doelstelling. Om een waterstoftankstation te kunnen realiseren is een omgevingsvergunning nodig. Het aanvragen en verlenen van zo’n vergunning wordt door velen als complex gezien, zeker in vergelijking met een tankstation voor conventionele brandstoffen.

APPM heeft op verzoek van Rijkswaterstaat onderzoek gedaan naar de knelpunten bij het aanvragen en verlenen van omgevingsvergunningen voor waterstoftankstations en wat daarvoor mogelijke oplossingen zouden kunnen zijn. Daarbij lag de focus op (openbaar toegankelijke) waterstoftankstations voor het wegverkeer.

Het onderzoek bestond uit een bureaustudie en een serie interviews met aanvragers en verleners van vergunningen en een aantal andere organisaties. Naar aanleiding daarvan is een aantal kritische succesfactoren gedefinieerd voor een succesvol vergunningproces, zowel aan de zijde van de vergunningverlener als aan de zijde van de vergunningaanvrager. Vervolgens zijn aanbevelingen geformuleerd wat er vanuit de Rijksoverheid kan worden gedaan om deze succesfactoren te bevorderen. Voorbeelden daarvan waren het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor vergunningverleners en het vastleggen van minimale afstanden in de regelgeving.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact