28
March
2022

LoLa doorbreekt kip-eiprobleem: hoe Nederland bouwt aan laadnetwerk voor zero-emissielogistiek

28
Mar
2022
Artikel
Yvette de Rooij
Foto

De elektrische personenauto is de afgelopen jaren helemaal ingeburgerd in Nederland. De volgende opgave: elektrificatie van het vrachtvervoer. En haast is geboden als we de afspraken uit het Klimaatakkoord willen nakomen. Bovendien voeren vanaf 2025 de eerste gemeenten emissievrije zones in. Op weg naar duurzame logistiek is goede laadinfrastructuur een onmisbare schakel.

Samen met Enpuls, onderdeel van de Enexis Groep, zet APPM laden voor logistiek letterlijk op de kaart. Onder de naam LoLa werken we aan een plan voor een publiek logistiek laadnetwerk in heel Nederland. Hiermee steken we onze nek uit om een klassiek kip-eiprobleem te voorkomen.

Laadnetwerk zorgt voor vertrouwen

De ontwikkelingen rondom zero-emissielogistiek gaan sneller dan je denkt. Harm-Jan Idema van APPM: “Binnenkort komen de eerste elektrische vrachtwagens op de markt. En over enkele jaren voeren gemeenten zero-emissiezones voor logistieke voertuigen in. Daarmee neemt de urgentie om over te stappen naar elektrisch rijden voor de transportsector toe.” APPMer Nora Prins vult aan: “Maar zero-emissielogistiek kan alleen goed van de grond komen met een landelijk dekkend laadnetwerk. Natuurlijk zullen veel bedrijven hun vrachtwagens op eigen terrein opladen. Maar lang niet alle bedrijven hebben die mogelijkheid. Voert je stad een emissievrije zone in, dan heb je dus een groot probleem. Een openbaar netwerk helpt deze bedrijven op weg én biedt de hele sector zekerheid. Dat zagen we ook bij het personenvervoer: het geeft vertrouwen te weten dat er onderweg genoeg laadmogelijkheden zijn. Dat je op weg van Groningen naar Maastricht nooit zonder stroom hoeft komen te staan. De kip en het ei dus: eerst moet de laadinfrastructuur op orde zijn, pas dan kan elektrisch vervoer uitgroeien tot een succes.”

Op de agenda

Nu investeren in een openbaar laadnetwerk draagt niet alleen bij aan duurzame logistiek, emissievrije steden en het bereiken van klimaatambities. Het levert ook economisch voordeel op. “Nederland was en ís wereldwijd een van de koplopers in elektronisch personenvervoer”, zegt Willem Alting Siberg van Enpuls. “Als we die koppositie in de logistiek kunnen doorzetten, zorgt dat voor een belangrijk voordeel. Denk maar aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van laadinfra en standaardisatie. Het geeft Nederlandse bedrijven de kans om internationaal te groeien.” Enpuls en APPM gingen in gesprek om de noodzaak van publieke laadinfrastructuur onder de aandacht te brengen bij de logistieke sector en de overheid. En zo de barrière voor elektrische logistiek te slechten. Harm-Jan Idema van APPM: “Iedereen begrijpt inmiddels dát elektrificatie van het logistieke vervoer gaat gebeuren. Dat maakt het makkelijker om het hóe van de laadinfrastructuur te bespreken met betrokken partijen. Bijvoorbeeld met vervoerders en gebruikers om te peilen waar behoefte aan is en waar laadmogelijkheden gewenst zijn. Met voertuigfabrikanten over randvoorwaarden en vermogens. En met overheden over het maatschappelijke belang.”

LoLa: concreet plan voor logistiek laden

Tijdig investeren in energie-infrastructuur vraagt om een doordachte aanpak. Daarom ontwikkelen Enpuls en APPM met LoLa een concreet plan voor logistiek laden. De geleerde lessen van het elektrisch personenvervoer en de input uit de gesprekken met betrokken partijen nemen we hierin mee. “LoLa maakt laadinfra concreet. Het is een plan met locaties, een overzicht van de investeringen en de organisatie voor de uitvoering”, geeft Idema aan. “We gaan uit van verschillende fases. De uitrol van de infrastructuur start in en om steden met zero-emissiezones. Met laadlocaties bij de meest logische routes, om zoveel mogelijk voertuigen te kunnen bedienen met overzichtelijke investeringen. Daarna volgen meer laadpunten door het hele land. Hierbij is het de kunst om logische locaties te zoeken en bijvoorbeeld combinaties te leggen met truckrestaurants. Vervolgens zullen bij de verdichting van het netwerk marktpartijen een steeds grotere rol gaan spelen.” Prins is ervan overtuigd dat LoLa kan rekenen op genoeg draagvlak. “Het plan is ontwikkeld in overleg met zowel fabrikanten, vervoerders als overheden. Daardoor kan iedereen zich erin herkennen. Dat zorgt voor voldoende borging om aan de slag te gaan.”

Van plan naar uitvoering

Enthousiasme voor logistiek laden is er dus. Maar hoe gaan we van plan naar uitvoering? “We zijn nu bezig met de financiering en de organisatiestructuur”, zegt Alting Siberg. “Voor de eerste fase is het belangrijk om goede afspraken te maken met stakeholders: het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de netbeheerders en de vervoerders en verladers die voorop willen lopen. LoLa moet fungeren als een vliegwiel, zodat over een paar jaar de markt de uitrol van de laadinfrastructuur kan overnemen. Waarbij het publieke belang geborgd blijft. Niet voor niets houdt het plan ook rekening met praktische zaken zoals standaardisatie van stekkers en uniformiteit in technische communicatieprotocollen.” Nog dit jaar ronden Enpuls en APPM het plan af. Begin 2022 moet de organisatie rond zijn, zodat later dat jaar de eerste schop de grond in kan. De aanleg van het complete netwerk zal vijf tot tien jaar in beslag nemen. Met LoLa is hiervoor de basis gelegd en het kip-eiverhaal doorbroken.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact