Elektrificatie wagenpark provincie Gelderland

In opdracht van de provincie Gelderland heeft APPM in 2021 een verkenning opgesteld om het wagenpark van de provincie te verduurzamen. De verkenning bestond uit een inventarisatie van de inzet en het gebruik van het bestaande wagenpark. Om een goed beeld te vormen van de inzet en het gebruik organiseerden we workshops en voerden we gesprekken met de eindgebruikers. Op basis hiervan definieerden we mogelijkheden voor alternatieve zero-emissievoertuigen. Deze zijn doorgerekend met een TCO-tool, die inzicht geeft in de totale kosten van het voertuig over de gehele levensloop.

Op dit moment zijn er voldoende zero-emissie-alternatieven op de markt. De provincie hanteert vanaf nu dan ook het adagium “zero emissie tenzij het echt niet anders kan.” Zij maakt slim gebruik van de vervangingsmomenten van het wagenpark door die momenten te combineren met de zero-emissiedoelstelling van de provincie. Door deze werkwijze te hanteren zal het aantal voertuigen met een verbrandingsmotor in 2027 gereduceerd zijn tot nul. Bij een wagenpark bestaande uit elektrische voertuigen hoort ook een goed beleid rondom laden. De laadbehoefte is inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan de verschillende locaties van de provincie. De provincie is geadviseerd om voor 2024 het aantal laadpunten bij de steunpunten uit te breiden en bestaande punten waar mogelijk met hogere vermogens te laten laden.

Namens APPM waren Bob Brandjes (projectleider), Jeroen Veger (senior adviseur) en Frank ten Wolde (strategisch adviseur) betrokken bij dit project.

Jeroen Veger: “Mooi om te zien dat de provincie Gelderland ambitieus is en echt werk maakt van de elektrificatie van het wagenpark”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact