Amsterdamse aanpak schone mobiele werktuigen

“Een echte Amsterdammer wil in de stad zijn. De dynamiek ervaren. De stilte voelen. De wereld ontmoeten. De sfeer opsnuiven.“ De gemeente Amsterdam spreekt zich in het Actieplan Schone Lucht uit toe te werken naar schonere en gezondere lucht in 2030. Daar is uitstootvrije mobiliteit in 2030 onderdeel van. Als projectleider Amsterdamse Aanpak Schone Mobiele Werktuigen werken Mitchel Knipscheer en Birgit Henrich voor de gemeente Amsterdam aan deze doelstelling.

Mobiele werktuigen is een verzamelnaam voor werktuigen die worden ingezet voor bouw- en constructieprojecten. Voorbeelden zijn shovels, kranen, graafmachines en aggregaten. Het uitgangspunt is deze Amsterdamse aanpak samen met de sector te ontwikkelen, zodat de ambities van Amsterdam aansluiten bij de realiteit in de markt. Hierin volgen we vier sporen: stimuleren, reguleren, faciliteren en communiceren. Belangrijke thema’s als beschikbaarheid van materieel, energievoorziening en handhaving komen hier aan bod. Concreet vraagt dat om een uitvoeringsagenda, het opzetten van een organisatiestructuur met bijbehorende werkgroepen en een participatie-, communicatie- en consultatieplan. Tegelijkertijd staat Amsterdam – ondanks haar koploperspositie - niet op zichzelf. Dat vraagt dus om nauw contact met de G4 en de landelijke routekaart Schoon & Emissieloos Bouwen.

Mitchel Knipscheer: “De bereidheid van de markt is goed om te zien. Mooi dat we samen optrekken voor een gezondere leefomgeving voor de Amsterdammer!”

Meer weten hierover? We namen een podcast op over dit project! Luister 'm hier.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact