Strategie Nul Emissie Mobiliteit Rotterdam

Om in Rotterdam de luchtkwaliteit te verbeteren door uitstoot van mobiliteit te verminderen, heeft Rotterdam de strategie aanpak Nul Emissie Mobiliteit (NEM) opgesteld. Het doel van de aanpak NEM is het verschonen van de stedelijke mobiliteit in Rotterdam door in te zetten op gemotoriseerde voer- en vaartuigen zonder uitstoot. De NEM is onderverdeeld in vier pijlers, met een eigen aanpak: 1. Personenmobiliteit, 2. Goederenvervoer, 3. Eigen wagenpark en 4. Laad- en vulinfrastructuur. APPM heeft de strategie voor de pijler Personenmobiliteit ontwikkeld. Deze strategie bestaat uit een werkgeversaanpak (anders reizen en elektrificeren wagenpark),een bewonersaanpak (deelmobiliteit) en een aanpak voor specifieke doelgroepen (2-wielers, taxi, doelgroepenvervoer, bussen en motoren). De strategie is opgesteld in nauwe samenspraak met en op basis van ideeën van de relevante stakeholders binnen de gemeente Rotterdam. De uitgewerkte strategie is omarmd door de wethouder Duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie. Met deze strategie wordt richting en focus gegeven aan het verschonen van stedelijke mobiliteit. Daarmee wordt zowel een bijdrage geleverd aan de doelstelling uit het Rotterdams Klimaatakkoord van een halvering van deCO2-uitstoot in 2030, als aan de gemeentelijk doelstelling voor het verbeteren van de luchtkwaliteit door het verminderen van de uitstoot van NOx en fijnstof.

Frank ten Wolde: “Het is inspirerend om te werken in en met een gemeentelijke organisatie waar inhoudelijk goede mensen zitten die echt gepassioneerd zijn over het onderwerp.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact