UITGELICHT

Laadinfra van nul tot nu

z

Al vanaf het prille begin is APPM betrokken bij de uitrol van de laadinfrastructuur. We speelden een rol in alle belangrijke ontwikkelingen. In deze artikelserie lees je alles over de uitrol van de laadinfrastructuur van nul tot nu in vijf tipping points.

Aan deze artikelenreeks werkten mee:

Onoph Caron, directeur ElaadNL, het initiatief van netbeheerders dat elektrisch rijden al vroeg een boost gaf

Jurjen de Jong, medeoprichter van GreenFlux, een van de wegbereiders van de Nederlandse laadinfrastructuur; De Jong maakt nu de sprong naar elektrisch vliegen

Harm-Jan Idema, Managing Consultant bij APPM, al 13 jaar nauw betrokken bij EV-ontwikkelingen in binnen- en buitenland

Frank ten Wolde, EV-expert bij APPM, pionier van het eerste uur, grondlegger van het snellaadnetwerk langs de Rijkswegen

1. De kip-eisituatie doorbreken

De pioniers zagen de elektrische auto’s al in 2008 aankomen, toen de eerste modellen in China van de band rolden. Alleen: wie gaat investeren in elektrisch vervoer zonder laadpalen en vice versa? In Nederland beantwoordden wij met lef die deze kip-eivraag door te gaan bouwen aan een laadinfrastructuur.

2. Standaardisatie als succesformule

Elke auto zijn eigen stekker en elke laadpaal zijn eigen systeem? Niet in Nederland. Hier overheerste al snel het inzicht dat standaardisatie de sleutel naar een succesvolle uitrol was. Dat leidde tot Hollands polderen op z’n best. En standaarden die nu internationaal leidend zijn.

3. De sprong over de grens

Samen optrekken en slimme keuzes in het eerste stadium maakten van Nederland een gidsland op het gebied van elektrisch laden. Onze systemen, producten en kennis (ook van APPM) gingen de wereld over. En nog steeds. Hoe laadinfrastructuur het nieuwe water voor de export van de BV Nederland werd.

4. Beter voorspellen met data

De uitrol van elektrisch rijden is niet meer een laadpaal plaatsen als iemand erom vraagt, maar er al één hebben staan als het nodig is. De groeiende hoeveelheid (geanonimiseerde) data over laad- en rijgedrag, laadvermogens, actieradius en meer hebben een steeds hogere voorspellende waarde. Een steeds sterkere motor achter opschalen.

5. De toekomst: het Internet of Energy

Eén gigantische virtuele superbatterij over de hele wereld die mee ademt met de zon en de wind. Die kant gaan we op met elektrisch rijden door laadinfrastructuur internationaal slim aan elkaar te knopen. Zodat we straks met elektrische auto’s de gas- of kolencentrales kunnen uitschakelen.

In het APPM magazine, winter 2021 staan de vijf tipping points in een routekaart op pagina 78. Het magazine lees je hier!

terug naar appm
Contact