1
July
2021

Snelladen langs de snelweg: een studie

1
Jul
2021
Artikel
Suzanne Appelo
Foto
https://beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt

In 2030 zijn er 2900 snelladers nodig langs en nabij het hoofdwegennet, berekende TNO (download hier het rapport). Op verzorgingsplaatsen vind je er momenteel zo’n 400. Om verdere groei van elektrisch vervoer te faciliteren, moeten de auto’s, vrachtwagens en andere elektrische voertuigen tenslotte kunnen laden. Rijkswaterstaat is beheerder van de verzorgingsplaatsen langs het hoofdwegennet en vroeg zich af: met welke randvoorwaarden zorgen we ervoor dat er een tijdige uitrol van snellaadinfrastructuur op onze verzorgingsplaatsen is?  

“Een leuke, interessante én relevante vraag”, zegt Annabel van Zante. Samen met collega Mark van Kerkhof startte zij vanuit APPM met het onderzoek. “Dit deden we in samenwerking met Qirion en Pels Rijcken”, vertelt Mark. “Voldoende netcapaciteit is een belangrijke randvoorwaarde om snel laadstations te kunnen realiseren. Qirion heeft gekeken naar mogelijke oplossingen om knelpunten in het elektriciteitsnet te verhelpen. Daarnaast verzorgde Pels Rijcken een tweetal juridische toetsen.”

Wat deed APPM?

Annabel: “Wij zijn gestart met het in kaart brengen van onder andere het huidige aanbod snelladers. Daarna voerden we gesprekken met de snellaadexploitanten. Want welke obstakels komen zij tegen als ze een laadstation realiseren? Ook spraken we stakeholders als netbeheerders en Rijkswaterstaat-regio’s. Interessant, want die verhalen en ervaringen uit de praktijk zijn waardevol als je de realisatie van snellaadstations wilt versnellen.” Mark vult aan: “Daarmee konden we een aantal scenario’s opstellen die beschreven hoe de groei vorm zou kunnen krijgen afhankelijk van variabelen zoals de beschikbare fysieke ruimte en netcapaciteit.”

Op basis van alle inzichten, waaronder die van Qirion en Pels Rijcken, rondde APPM het onderzoek af met een voorstel voor een programmatische aanpak. Annabel en Mark adviseerden RWS over wat nodig is om tijdig voldoende snelladers te bewerkstelligen.

De resultaten

“Als er niets verandert in beleid, is er in 2030 simpelweg een tekort aan snellaadinfrastructuur op verzorgingsplaatsen”, vertelt Mark. “De twee voornaamste obstakels zijn voldoende beschikbare fysieke ruimte en beschikbare netcapaciteit.” Maar ook het organiseren hiervan is niet zomaar gedaan. “Er is een partij nodig die de regie voert om tot een landelijk dekkend snellaadnetwerk langs het hoofdwegennet te komen”, vervolgt Annabel. “In ons rapport geven we aan dat dit idealiter RWS is, als beheerder van de verzorgingsplaatsen. We bieden handvatten over hoe ze dit kunnen doen, bijvoorbeeld door verbinding te zoeken met de zes regio’s binnen de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.”

RWS gaat aan de slag met een aantal adviezen uit de studie. “Het is mooi om te zien dat een aantal concrete pilots worden opgepakt. Zo wordt gekeken naar een combinatie tussen parkeren en laden”, aldus Mark.  

 

Mooier maken

“Het is tof om met zo’n opdracht concreet bij te dragen aan een mooier Nederland. Emissievrij vervoer is de toekomst, en dit rapport draagt bij aan het mogelijk maken daarvan”, vertelt Annabel. “De betrokkenheid van veel verschillende partijen is wat dit onderzoek een waardevol onderzoek maakt, wat ook nog eens fantastisch was om te doen!” vult Mark aan.

Het rapport lezen? Klik hier.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact