30
August
2020

Kansen Nederlandse elektrisch vervoer bedrijven in British Columbia

30
Aug
2020
Artikel
Michiel Strijland & Koen Schröder
Foto

British Columbia is een plek die voorop loopt in de transitie naar elektrische voertuigen in Noord-Amerika. In 2019 was 9% van de nieuwe autoverkopen elektrisch en dankzij ambitieuze inwoners en nieuwe wetgeving zal dit percentage de komende jaren verder toenemen. APPM heeft in opdracht van het Nederlandse consulaat in Vancouver een marktanalyse gemaakt waarbij de kansen voor Nederlandse bedrijven in de regio in kaart zijn gebracht. Dit heeft geresulteerd in vier trends voor de komende jaren, die mogelijkheden bieden voor bedrijven op het gebied van elektrisch vervoer.

Markt volop in ontwikkeling

British Columbia is de meest westelijke provincie van Canada, met Vancouver en Victoria als belangrijkste steden. Waar er eind 2019 al meer dan 30.000 elektrische voertuigen in de provincie rondreden, is het doel dat in 2040 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn. Elektrische rijders laden hun auto op dit moment voornamelijk thuis op, maar de vraag naar openbare laadinfrastructuur groeit gestaag. De provincie heeft een laadnetwerk van circa 1.000 laadpunten, die beheerd worden door drie grote exploitanten. Per laadpaal verschilt het hoe je kunt betalen; er is geen standaardisatie tussen de laadpalen.

Vier kansen voor Nederlandse bedrijven

Uit gesprekken met een grote groep lokale experts, ondernemers en beleidsmakers zijn vier grote kansen geïdentificeerd:

1. Met de groei van het aantal elektrische auto’s neemt ook de behoefte aan openbare laadinfrastructuur toe. Er is een grote behoefte aan kennis over hoe een laadnetwerk ontwikkeld en onderhouden kan worden. Nederland heeft de afgelopen tien jaar veel ervaring opgedaan met het realiseren van een landelijk dekkend laadnetwerk en kan British Columbia helpen met de geleerde lessen.

2. Nederland is een wereldwijde koploper als het gaat over slim laden. Door elektrische auto’s slim te laden kunnen investeringen in het elektriciteitsnet voorkomen worden en rijden consumenten op groene stroom. In British Columbia is het laden op dit moment niet afgestemd op het aanbod van duurzame energie en de ruimte op het elektriciteitsnet.

3. Er zitten grote verschillen in de regionale aanpak. De regio kan veel leren van de geïntegreerde aanpak rondom elektrisch vervoer die in Nederland wordt toegepast, waarbij landelijk beleid wordt doorvertaald in een gemeentelijke aanpak.

4. Naast het elektrificeren van personenauto’s, speelt de trend naar elektrificatie ook in het openbaar vervoer, in de haven en op de luchthaven. Dit vraagt om innovatieve hardware, bijvoorbeeld laadinfrastructuur om bussen op te laden. Verschillende Nederlandse bedrijven zijn gespecialiseerd in deze hardware.

Het marktonderzoek heeft inzichtelijk gemaakt welke kansen er zijn voor Nederlandse bedrijven. Deze kunnen met hun producten en kennis een grote rol spelen in de transitie die British Columbia voor ogen heeft. Het onderzoek is een startschot geweest voor het aanhalen van de relaties tussen beide regio’s. Het rapport is online beschikbaar voor iedereen die hier interesse in heeft.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact