15
May
2018

Elektrische deelauto's voor dienstreizen provincie

15
May
2018

Sinds 15 mei kunnen medewerkers van de provincie gebruik maken van elektrische deelauto’s voor hun afspraken. Op 14 mei werden de 2 BWM i3’s van Amber op het provinciehuis afgeleverd. Gedeputeerden van der Maat en Van Merrienboer maakten meteen gebruik van de auto voor hun afspraak in Eindhoven.

Het gaat in eerste instantie om een pilot van één jaar. De samenwerking met Amber past bij de duurzaamheidsambities van de provincie. Tegelijkertijd wil de provincie medewerkers meer maatwerk in duurzame mobiliteit bieden en zo onder meer de parkeerdruk terugdringen. De deelauto is handig voor medewerkers die liever met de fiets, trein of bus naar het werk komen, maar een auto nodig hebben voor afspraken op andere locaties. De provincie wil zo stimuleren dat meer medewerkers met het OV of de fiets naar het werk komen.

De provincie werkt aan een nieuwe OV-visie die later dit jaar klaar moet zijn. Door te experimenteren met ‘nieuwe’ manieren van mobiliteit en mobiliteitsconcepten wil de provincie praktijkervaring opdoen. De pilot met Amber is daar onderdeel van.

Het jonge Eindhovense autodeelbedrijf Amber levert de BMW’s, met een actieradius van 200 tot 250 kilometer. Reserveren gaat via een app die kunnen koppelen aan hun agenda. Als de proef slaagt wordt het experiment uitgebreid. De provincie bekijkt of de huidige dienstauto’s op termijn vervangen kunnen worden door een duurzamer alternatief.

Benieuwd naar ervaringen
APPM-er Bas Scholten is projectleider van de pilot namens de provincie en nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen. “We hebben deze pilot in korte tijd voor elkaar gekregen door doelgericht te werk te gaan”, geeft hij aan. “We zijn nu heel benieuwd naar de ervaringen met dit concept: hoe wordt het gemak gewaardeerd, voor welke verplaatsingen is het echt interessant, gaan collega’s ook minder met de auto naar het provinciehuis komen? En uiteraard monitoren we de milieuwinst op de voet.” Naast deze pilot is Bas betrokken bij andere initiatieven in het kader van vernieuwing OV, zoals de Mobility as a Service (MaaS) pilot in het Paleiskwartier Den Bosch, waar provincie en de gemeenten samenwerken.


Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact