Beleid en strategie laadinfrastructuur

Elektrisch vervoer is een belangrijke pijler om de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector te verminderen. Laadinfrastructuur is daarvoor een randvoorwaarde. In het Regeerakkoord (2021) is afgesproken om de ontwikkeling van laadinfrastructuur te versnellen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is hiervoor verantwoordelijk en heeft de ambitie dat laden altijd en overal net zo makkelijk is als het laden van een mobiele telefoon.

APPM ondersteunde in 2022 het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat hierin. Als onderdeel van het team laadinfrastructuur werken we aan prognoses voor laadinfrastructuur, adviseren we over de samenwerking tussen markt en overheid en stellen we investeringsramingen op. Daarnaast dragen we bij aan de samenwerking tussen Rijk en regio, en met internationale counterparts zoals Duitsland. Onze inzet richt zich onder andere op laden voor personenauto’s en logistiek.

Harm-Jan: “Initiatieven die we samen met de collega’s van het ministerie nemen zijn toonaangevend. We zien ons werk terug in het publieke debat én op straat. Dat maakt het inspirerend en concreet.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact