Aanbesteding laadinfrastructuur gemeente Groningen

Het aantal elektrische auto’s groeit snel, dus opschaling van publieke laadinfrastructuur is nodig. De gemeente Groningen heeft op dat gebied stevige ambities. Om die waar te maken wil de gemeente veel regie op de ontwikkeling van laadinfrastructuur. Groningen streeft naar een hoge laadzekerheid, sturing op de inpassing op de openbare ruimte en een aantrekkelijke laadprijs. Hierom kiest de gemeente om de laadinfrastructuur in haar eigen beheer te ontwikkelen. Dit betekent dat Groningen zelf investeert in de laadinfrastructuur, en alle risico’s draagt.

APPM begeleidt en adviseert de gemeente van september 2022 tot september 2023 in de voorbereiding, aanbesteding en realisatie van de nieuwe laadinfrastructuur. In opdracht van de gemeente vertalen we de ambitie in een concrete aanpak met bijbehorende investeringen, verwachte opbrengsten en een passende taakverdeling tussen de gemeente, netbeheerder en marktpartijen. Op basis hiervan volgt een aanbesteding om een marktpartij te selecteren die de laadinfrastructuur in opdracht van de gemeente kan leveren, beheren en onderhouden. Daarnaast adviseert APPM over de wijze waarop de gemeente de activiteiten waarvoor zij zelf verantwoordelijk is toekomstbestendig kan organiseren. Het team van APPMers bestaat uit Harm-Jan Idema, Nathan Baak, Jeroen van der Hoeven en Emiel Stal.

Projectleider Nathan Baak: “De gemeente Groningen toont lef met deze aanpak, door na Den Haag als tweede stad in Nederland de volledige regie te nemen op de ontwikkeling van de publieke laadinfrastructuur”.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact