Onderzoeksprogramma Laden voor logistiek

Vanaf januari 2021 is APPM betrokken bij het onderzoeksprogramma laden voor logistiek. We werken in opdracht van het Connekt en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat binnen de NAL (Nationale Agenda Laadinfrastructuur) Logistiek als onderzoeksmanager laden voor logistiek.

De NAL Logistiek heeft als doel dat logistieke laadinfra geen belemmering vormt voor de opschaling van zero-emissielogistiek. De onderzoeksmanager is verantwoordelijk voor het kennis- en actieprogramma en de daaruit voortvloeiende onderzoeken en kennisproducten. Deze komen tot stand in nauwe samenwerking met de verschillende taakgroepen van de NAL Logistiek. Deze bestaan uit vertegenwoordigers uit het ecosysteem van (duurzame) logistiek. We begeleidden zo’n 15 onderzoeken en kennisproducten, waaronder de laadprognoses en de handreiking depotladen. De rol van landelijk onderzoeksmanager laden voor logistiek werd eerst door Mark van Kerkhof vervuld en sinds juni 2022 door Frank ten Wolde.Mark: "Na betrokken te zijn geweest bij de strategie voor de elektrificatie van personenvoertuigen, bussen en taxi’s is het erg leuk de kennis en ervaring die ik daarin heb te vertalen naar de verduurzaming van logistiek transport. Ook hier moeten ecosystemen gecreëerd worden en partijen bij elkaar worden gebracht die niet van nature samenwerken. Dit type voertuigen vraagt om veel grote laadvermogens met specifieke kenmerken. Hier een passend laadsysteem op ontwikkelen is erg boeiend."

Meer weten hierover? Mark werd door Nieuwsblad Transport geïnterviewd over deze opgave. Bekijk het interview hier!

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

No items found.
alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact