Laadinfrastructuur voor logistiek op bedrijventerreinen

Netcapaciteit wordt in toenemende mate steeds schaarser. Daarnaast kent de realisatie van laadinfra lange doorlooptijden. Het is daarom van belang om tijdig stappen te ondernemen als er laadinfrastructuur nodig is voor grote verbruikers, zoals logistieke elektrische voertuigen. De provincies Overijssel en Gelderland wilden graag inzicht in deze laadbehoefte en een bijbehorend stappenplan om de benodigde laadinfrastructuur ook te realiseren. In 2022 werkte APPM aan een verkenning naar de behoefte aan laadinfrastructuur voor logistiek op bedrijventerreinen.

We hebben daarbij specifiek gekeken naar vier bedrijventerreinen in vier verschillende gemeenten, Zwolle, Enschede, Deventer en Duiven. Verschillende gesprekken met de gemeenten, NAL-regio’s, parkmanagers en bedrijven op de terreinen hebben geleid tot een overzicht van kansen en knelpunten. Doordat veel bedrijven zich aan het begin van de transitie begeven is een exact beeld van de laadbehoefte niet te geven. Op basis van de kansen en knelpunten is per bedrijventerrein beschreven met welke casus-specifieke acties decentrale overheden aan de slag kunnen met laadinfra. Deze aanbevolen acties zijn vervolgens samengevat tot een algemeen actieplan, de zogenoemde ‘blauwdruk’. Met deze acties kunnen decentrale overheden aan de slag met de bedrijventerreinen zodat tijdig voldoende laadinfra gerealiseerd is om de transitie naar elektrisch vervoer mogelijk te maken.

Het team van APPMers bestond uit Simone ten Have (adviseur en projectleider), Bram Caris (adviseur) en Christian Pasman (adviseur).

Christian Pasman: "Er zijn nog veel onzekerheden rondom elektrische logistieke voertuigen waardoor veel bedrijven nog afwachtend zijn. Wat ik mooi vind aan dit project is dat we ondanks deze onzekerheid toch een aantal hele concrete acties hebben vastgesteld waar decentrale overheden mee aan de slag kunnen. Om laadinfra voor logistiek mogelijk te maken is namelijk nu al actie nodig."

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact