Werkveld
Mobiliteit
Water
Energie
Mobiliteit
Infrastructuur
Gebiedsontwikkeling

Wij werken aan een beter bereikbaar Nederland

Om Nederland ook in de toekomst een van de meest leefbare, duurzame en concurrerende landen in de wereld te laten zijn, moet de bereikbaarheid uitstekend zijn. Bereikbaarheid van stad, dorp en landelijk gebied is echter niet langer een gegeven. Stedelijke gebieden groeien en staan voor de opgave om de steden bereikbaar, leefbaar en aantrekkelijk te houden. Tegelijkertijd zien we in minder bevolkte delen van Nederland een tegenovergestelde ontwikkeling: daar is juist sprake van krimp.

Openbaar vervoer is hier met beperkte aantallen reizigers relatief duur. We zoeken dus naar nieuwe mogelijkheden om Nederland goed bereikbaar te houden. Ook bekijken we hoe we mobiliteit kunnen verduurzamen, kosten-efficiënt kunnen houden en zetten we in op toekomstige ontwikkelingen van (stedelijke) gebieden en regio’s. Technologische ontwikkelingen gaan hard en hebben veel potentie: autonome, zelfrijdende voertuigen, digitale informatiesystemen en het gebruik van data om het mobiliteits-aanbod optimaal aan te sluiten op de vraag.

Dit alles vraagt om een andere kijk op het concept ‘mobiliteit’. Daarbij zijn wij ervan overtuigt dat samenwerking cruciaal is. Dat geldt voor samenwerking tussen Rijk, provincie, regio en gemeenten, maar ook meten tussen marktpartijen en kennisinstellingen. Deze samenwerking is ook van belang in onze zoektocht naar alternatieve bekostiging van bereikbaarheid.

We organiseren deze samenwerkingen en gaan samen met publieke en private partijen op zoek naar maatwerkoplossingen om Nederland beter bereikbaar te maken.

Thema's
Stedelijke bereikbaarheid
Verduurzaming van mobiliteit
Openbaar vervoer
Fiets
Deelmobiliteit & hubs
Zero emissie mobiliteit
No items found.
No items found.
Regisseur

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises:

Partners