Regionaal Data Team Noord-Holland en Flevoland

Sinds mei 2021 maakt APPM deel uit van het Regionaal Data Team Noord-Holland en Flevoland. In opdracht van de provincie Noord-Holland ondersteunen wij de gemeenten in Noord-Holland en Flevoland, met als doel de versnelde digitalisering in het mobiliteitsdomein. Deze opgave loopt tot in ieder geval 2023. We gaan ervanuit dat de decentrale overheden de levering van actuele en betrouwbare data voor digitale mobiliteitsdiensten en het datagedreven uitvoeren van eigen overheidstaken in dat jaar structureel organisatorisch hebben ingebed in hun werkprocessen.

Het gaat om onder andere over het digitaliseren van maximumsnelheden, verkeersborden, parkeerterreinen, fietstellingen, werkzaamheden aan de wegen en meer. Het zijn slechts enkele praktische voorbeelden van waar de digitaliseringsopgave van mobiliteitsdata om draait. Wegbeheerders hebben straks hetzelfde actuele beeld van de situatie op straat als reizigers en serviceproviders. Daardoor wordt het makkelijker om te sturen, wordt de organisatie van het wegbeheer efficiënter en monitoring een stuk eenvoudiger. Doen we dit niet, dan blijven we achter de feiten aanlopen.

Bij deze opdracht zijn Erik van Kreuningen als expert digitalisering en Anne Diepenbroek als expert en coördinator betrokken. Erik brengt zijn brede pallet aan kennis in op het vlak van mobiliteitsdata. Anne coördineert samen met collega Anke van Rietschoten alle contacten met de wegbeheerders en het onderhouden van de Datapedia, een website die inzichtelijk maakt hoe we ervoor staan in Noord-Holland en Flevoland.  

Anne van Diepenbroek: “Digitalisering van mobiliteitsdata is dé opgave voor de komende jaren. Want net zoals we fietspaden en wegen aanleggen, zo moeten we ook de digitale infrastructuur op orde brengen en onderhouden.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact