Regionale mobiliteitshubs Brainport

De Brainportregio heeft APPM in 2022 gevraagd om kennis te vergaren en tot inzichten te komen die nodig zijn en input vormen om te komen tot een netwerk van regionale mobiliteitshubs voor de Brainportregio. Het betreft thema’s die niet specifiek verbonden zijn aan de locatie van een hub, maar van toepassing zijn op alle hubs en daarmee op het netwerk van regionale mobiliteitshubs. De thema’s die worden onderzocht zijn 1) inzicht in bruikbare governance modellen voor regionale hubs, inclusief rollen en risico’s voor betrokken partijen, 2) inzicht in aanbiedingsbereidheid en voorwaarden van aanbieders van deelmobiliteit, 3) inzicht in aanbiedingsbereidheid en voorwaarden van marktpartijen om garant te staan voor (commerciële) voorzieningen, 4) inzicht in de manier waarop afspraken gemaakt (kunnen) worden met werkgevers over afname van parkeerplekken, 5) inzicht in gebruiksvoorwaarden van een hub en 6) kansen voor dubbel ruimtegebruik en innovatie. De aanpak is een mix van interviews, van inventarisatie van praktijkcases in binnen- en buitenland gecombineerd met ‘ronde tafels’ met overheden, mobiliteitsaanbieders, exploitanten en werkgevers.

Bas Scholten: “De neiging bestaat om hubs afzonderlijk te bekijken. Het belangrijkste inzicht uit een evaluatie van praktijkcases is dat regie op netwerkniveau onontbeerlijk is om hubs écht goed te laten functioneren.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact