Deelmobiliteit en hubs Sluisbuurt Amsterdam

Stedelijke transformaties waar we nu voor staan zijn anders en complexer dan de verstedelijkingsopgaven uit het verleden. De nadruk heeft zich verlegd naar optimaal benutten van onze stedelijke ruimte, door het toevoegen van nieuwe functies, beter gebruik van bestaande gebouwen en het anders inrichten van de openbare ruimte. In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben APPM, Stadskwadraat en Goudappel Coffeng in 2019 gewerkt aan een invulling voor deelmobiliteit en parkeren voor de nieuw te ontwikkelen Sluisbuurt. In samenwerking met betrokken partijen – gemeente, ontwikkelaars, (toekomstig) bewoners/gebruikers en aanbieders van deelconcepten – is een optimaal, flexibel mobiliteitsconcept uitgewerkt. Daarbij lag de focus op meer gebruikskwaliteit en comfort. Mobiliteit is een belangrijke collectieve driver in gebiedsontwikkeling, hier kan met deelconcepten invulling aan gegeven worden. Door deze slim te koppelen aan andere collectieve voorzieningen, brengen we meerwaarde en verhogen we de gebiedskwaliteit voor bewoners en gebruikers. Daarbij hebben we aandacht voor de businesscase, het maatschappelijk rendement, tevredenheid van/toegankelijkheid voor gebruikers én de organisatie (incl. eigenaarschap/exploitatie).  

Bas Scholten: “Een goede wijkhub kan door het slim koppelen van functies gaan functioneren als een huiskamer voor de buurt.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact