Multimodaal toekomstbeeld MRA

In opdracht van de Rijk-regio samenwerking Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) heeft APPM gewerkt aan het Multimodaal toekomstbeeld MRA 2040 (MTB 2040). Dit is een verdere uitwerking van de eerder gemaakte Netwerkstrategie MRA uit 2020, waarin de belangrijkste systeemkeuzes voor alle modaliteiten (lopen, fiets, ov en auto) in beeld zijn gebracht. Het doel van MTB 2040 is om de samenhang tussen de modaliteiten, gebiedsonderzoeken en transitie naar een slim, veilig, duurzaam en inclusief mobiliteitssysteem verder uit te werken, passend bij de verstedelijkingsafspraken.

APPM was verantwoordelijk voor het management van het omgevingsproces en de afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast gaven we inhoudelijk advies aan de deelproducten voor driewerkstromen (hubs, fiets en ov) en stelden we het eindproduct mede op. 

Erik van der Kooij: “In het Multimodaal Toekomstbeeld voor de MRA wordt voor het eerst een beeld geschetst van de grenzen aan de groei van onze mobiliteit. De opgave die daarmee op tafel komt, wijkt sterk af van wat we gewend zijn: namelijk het faciliteren van de mobiliteitsgroei. Ten behoeve van een duurzame, gezonde, leefbare en inclusieve regio moeten we ons in plaats daarvan minder verplaatsen, veel meer gebruik maken van gezonde en schone mobiliteit, de wegen in beginsel niet meer uitbreiden, autoverkeer - waar het kan - buiten de steden houden en fors investeren in het openbaar vervoer, voorzieningen voor fietsers en in hubs.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact