Mobiliteitsstrategie M4H

APPM heeft samen met Goudappel en Stadkwadraat in 2019 en 2020 een mobiliteitsstrategie opgesteld voor de Merwe-Vierhaven (M4H) in Rotterdam. Dat deden we in opdracht van de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf, die samen als doel hebben om van de M4H een gemengd gebied te maken met een prettig woon-, werk- en leefklimaat, waar ingezet wordt op nieuwe oplossingen voor veranderende vraagstukken in gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Met inbreng van partijen uit het gebied hebben we een mobiliteitsstrategie opgesteld die handvatten biedt voor haalbare mobiliteitsoplossingen en die past bij de uitgangspunten van het eerder vastgestelde ruimtelijk raamwerk.

In februari 2022 heeft het college van B&W van de gemeente Rotterdam de mobiliteitsstrategie vastgesteld. Hierdoor kan in de ontwikkeling van het gebied worden ingezet op het versterken van de alternatieven voor de auto. De voetganger en fiets staan centraal door fijnmazige, prettige routes door het gebied en de aansluiting op het openbaar vervoer wordt verbeterd. Dit mobiliteitsconcept past in de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak. In M4H worden straks collectieve mobiliteitshubs toegepast. Die komen op strategische plekken in het gebied, zodat ze voor alle gebruikers dichtbij zijn. Auto’s parkeren in de hub. De aanwezigheid van een breed aanbod van deelmobiliteit in de hubs, leidt tot minder individueel autobezit en minder autogebruik. Meer gebruik van deelmobiliteit en de focus op actieve mobiliteit zorgt voor een aantrekkelijke buitenruimte met meer levendigheid en sociale veiligheid.

Vanuit APPM is Marcel Touset in de rol van trekker en strategisch procesmanager betrokken, Anne Diepenbroek als en Casper Prudhomme van Reine als dagelijks project- en procesleiders.

Anne van Diepenbroek: “M4H was een bijzonder project om aan mee te mogen werken, vanwege de hoge ambities en de niet-lullen-maar-poetsen-mentaliteit van alle betrokken partijen.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact