Koningscorridor

APPM heeft in verschillende fasen het proces begeleid ten behoeve van een verkenning naar de Koningscorridor, in opdracht van OV Next (gemeente Den Haag, HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag). De Koningscorridor is een uitwerking van de Schaalsprong OV 2040. Het betreft de HOV-as Scheveningen, Den Haag Centraal, Delft/Zoetermeer. Om de verstedelijking in het Central Innovation District, de Binckhorst en de Internationale Zone te verzilveren, en de kust als toeristische trekpleister te versterken, wordt een hoogwaardige OV verbinding op deze as bestudeerd. Voor bewoners, werknemers en bezoekers betekent de Koningscorridor een snelle(re) ketenreis en een betere bereikbaarheid van de regio.

Vanaf de zomer van 2020 is een tracéverkenning uitgevoerd, zijn de uitgangspunten voor ruimtelijk programma, infrastructuur en exploitatie uitgewerkt. APPM heeft hierin samengewerkt met Arcadis en Posad Maxwan. In 2021 is door Goudappel een vervoerwaarde-analyse opgesteld. Op basis van de uitgangspunten en kostenramingen is door Arcadis een verkennende MKBA opgesteld. Tot slot is de MKBA in het voorjaar van 2022 geoptimaliseerd en aangescherpt.

Om te komen tot de diverse verkenningen heeft APPM de procesbegeleiding verzorgd. Het doel was een integraal en adaptief beeld te krijgen van de mogelijkheden voor de Koningscorridor, de afhankelijkheden met overige OV ontwikkelingen en de verstedelijking in de regio. Het samenbrengen van partijen, organiseren van werksessies, afstemmen van inhoud en proces en het bepalen van de strategie in de complexe regionale context waren belangrijke elementen in de werkzaamheden. Met als resultaat een duidelijk beeld van de potentie van de Koningscorridor, de effecten van ingrepen in het netwerk, fasering en uitgangspunten voor vervolgstappen. Het vervolg wordt in de komende jaren verder afgestemd door de regionale partijen.

APPMers Marcel Touset en Anne Diepenbroek hebben samen de procesbegeleiding verzorgd van 2020 tot en met 2022. Marcel in de rol als strategisch adviseur en belangrijk sparringpartner voor de opdrachtgever. Anne als procesbegeleider en aanspreekpunt voor betrokken partijen.

Anne van Diepenbroek: “Een nieuwe HOV-verbinding ligt er niet van vandaag op morgen. Daarom is het goed dat we tijdig de mogelijkheden verkennen, zodat we ons mobiliteitssysteem draaiende houden en de stad bereikbaar houden voor wonen, werken en verblijven.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact