29
July
2020

Programma-management Tour de Force: samen werken aan de ‘Schaalsprong Fiets’

29
Jul
2020
Artikel
Ronald de Haas & Lea Hümbs
Foto

Fietsen is voor veel Nederlanders heel vanzelfsprekend, maar er is nog veel werk aan de winkel om de fiets echt een volwaardig onderdeel van de mobiliteit in Nederland te maken. Hoewel er in ons fietsland veel hoogwaardige infrastructuur voor fietsers is gerealiseerd, kan het op veel aspecten nog beter. Zo moet de veiligheid van fietsers nog omhoog om het aantal slachtoffers te verminderen.  Ook als het gaat om de verdeling van ruimte op de weg en in de stad, komt de fiets vaak op de tweede plaats. En dat terwijl de fiets zeker op afstanden tot 15 kilometer vele voordelen heeft, zowel als het gaat om mobiliteit als bijvoorbeeld om milieu en gezondheid.

Het is dus nodig om de fiets in Nederland een echte impuls te geven en te zorgen dat in ruimtelijke keuzes en besluitvorming de fiets meer voorop wordt gezet. In 2015 is een groot aantal overheden en maatschappelijke organisaties ook tot deze conclusie gekomen en heeft hiervoor de Tour de Force opgericht. Het initiatief ontstond toen men in Utrecht volop bezig was met de voorbereidingen van de start van de Tour de France. De naam ‘Tour de Force’ is hiervan afgeleid en de terminologie wordt ook gebruikt in de organisatiestructuur van de Tour de Force.  

De Tour de Force is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, provincies, gemeenten en meer dan 20 partners (waaronder bijvoorbeeld de Fietsersbond, NS en ProRail) die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. De kracht van de Tour de Force zit vooral in de netwerkfunctie: het gezamenlijk bespreken en doorbreken van barrières. Met veel enthousiaste en betrokken partners binnen de fietswereld kan de Tour de Force slim inspelen op actuele ontwikkelingen (bijvoorbeeld op de fiets in de 1,5m samenleving) en de fiets hoger op de politieke agenda zetten. De afgelopen 2 jaar verzorgt APPM het programmamanagement van de Tour de Force. APPM is hierbij de spil tussen de ambtelijke en bestuurlijke betrokkenen en zorgt voor de tactische en strategische aansturing. Een mooie taak, waar Ronald de Haas en Lea Hümbs zich met passie voor inzetten. Lea Hümbs:

“Het is heel mooi om tussen alle spelers verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor voortgang en eindresultaat! En daarmee het fietsen in Nederland nog beter en belangrijker te maken!”

Begin dit jaar is het Uitvoeringsprogramma voor de 2e etappe vastgesteld. Dit document geeft inhoudelijke invulling aan de ambities die de partners van de Tour de Force in 2019 hebben geformuleerd om het doel van ‘20% meer fietskilometers in 2027’ te behalen.  Er zijn 5 thema’s waarop we inzetten en waarvoor er in het Uitvoeringsprogramma activiteiten geformuleerd zijn: De Fiets in de Stad, Fiets in de Keten, Hoogwaardige fietsroutes, Stimuleren van fietsen en Kennisontwikkeling rondom de fiets. Naast het uitvoeren van deze activiteiten staan in het najaar ook nog het Nationaal Fietscongres en de Smalle Fietstafel op de agenda van de Tour de Force, waarbij er in samenwerking met alle overheden en de Staatssecretaris verder wordt gewerkt aan het behalen van het overkoepelende doel van de Tour de Force.

Wil je meer weten over de Tour de Force? Bezoek dan de website.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact