TERUG NAAR HET OVERZICHT

Ronald

de

Haas

Social
Laten we samen aan de slag gaan

De wereld is volop in beweging en de veranderende mobiliteit speelt hierin een grote rol. Ik wil een bijdrage leveren om ook in de toekomst te kunnen blijven reizen en ontdekken. Daarom vind ik stedelijke bereikbaarheid een erg interessant thema. De samenhang tussen auto, OV of fiets, de opkomst van elektrisch vervoer en smart mobility, de (on)mogelijkheden van vervoer op maat: allemaal onderwerpen waar ik mij de afgelopen jaren in heb verdiept.

Ik hou er van om nieuwe ontwikkelingen te koppelen aan de huidige wereld: wat komt er op ons af en hoe kunnen we nu al inspelen op deze ontwikkelingen om een positief effect te veroorzaken in de dagelijkse belevingswereld van mensen? Mede door mijn brede interesse en nieuwsgierigheid doe ik dat met passie en energie. Mijn kracht ligt in het verbinden: zowel met en van mensen als organisaties onderling. Ik word er blij van om samen met anderen mooie concrete resultaten neer te zetten, waarin de perspectieven van alle stakeholders zijn betrokken. Mijn motto is dan ook: laten we samen aan de slag gaan!

Projecten van

Ronald

Nieuws van

Ronald

Uitgelicht
No items found.
Contact