Nationaal Toekomstbeeld Fiets

In opdracht van Tour de Force heeft APPM in 2022 meegewerkt aan de totstandkoming van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). Dit is een strategisch document dat partijen aanspoort en verbindt om de fiets structureel en volwaardig onderdeel uit te laten maken van de mobiliteit in Nederland. Het document werd in het voorjaar van 2022 aangeboden aan de staatsecretaris van I&W, het IPO en de VNG en daarna gebruikt door het Rijk en de regionale en lokale overheden om nadere afspraken te maken over samenwerking en financiering van fietsmaatregelen.

Het NTF beschrijft op welke wijze de fiets kan worden ingezet in het oplossen van actuele ruimtelijke en maatschappelijke opgaven en schetst een toekomstig beeld voor de fiets in Nederland. Daarnaast beschrijft het NTF hoe de samenwerking op het vlak van de fiets verder kan worden opgepakt om de fiets ook daadwerkelijk de gewenste stevige rol te laten spelen.

Het team van APPMers bestond uit Robert van Leusden, die als procesmanager verantwoordelijk was voor het vasthouden van de strategische lijn in de afstemming met het Tourbureau en alle partners. Emiel Stal was als hoofdpenvoerder grotendeels verantwoordelijk voor de teksten. Ronald de Haas organiseerde als programmamanager van de Tour de Force het besluitvormings- en vervolgproces.

Ronald de Haas: ''Mooi om een gezamenlijk en gedragen document te maken waarin de kracht en de mogelijkheden van de fiets concreet zijn gemaakt. Ik hoop dat het NTF de verantwoordelijke overheden helpt de kracht van de fiets volop te benutten en hier concrete afspraken over te maken.” 

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact