TERUG NAAR HET OVERZICHT

Robert

van

Leusden

Social

Ik werk graag aan brede, complexe  vraagstukken waar verstedelijking, bereikbaarheid en leefbaarheid samen komen, zoals gebieds- en mobiliteitsvisies en verkenningen. Ik geloof erin dat oplossingen voor de toekomst in de combinatie van alle vervoerwijzen en in de samenhang tussen mobiliteit en ruimtelijke ordening liggen. Complexe vraagstukken wil ik door middel van goede samenwerking, een open houding en transparantie op proces en inhoud verder brengen. Ik pak hierbij graag de rol van strateeg; eerst de grote lijnen uitzetten, samen een verhaal maken, om daarna te organiseren hoe de onderbouwing hiervan geleverd kan worden. Ik onderscheid snel de hoofd- en bijzaken en breng focus aan op die elementen die doorslaggevend zijn voor een keuze of besluit. Hierbij maak ik gebruik van mijn analytisch vermogen en creativiteit om oplossingen met argumenten boven tafel te krijgen en te ordenen. Ik stop veel energie in het bij elkaar brengen van partijen met een goed advies. Mijn uitdaging is om mijn opdrachtgever in staat te stellen om met een goed gevoel keuzen te maken.

Projecten van

Robert

Nieuws van

Robert

Uitgelicht
Contact