Position Paper ‘Van bezit naar gebruik’

In opdracht van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4-steden) heeft APPM een position paper opgesteld met als titel ‘Van bezit naar gebruik’. In het position paper is – op basis van een inventarisatie van deelmobiliteit in de G4 – de opgave geduid. Het position paper is in werksessies met strategen en experts van de G4 én met marktpartijen tot stand gebracht. In het kader van het position paper is een analyse gemaakt van deelmobiliteitssysteem (zie figuur); de doelstellingen, de strategie, het instrumentarium, het aanbod aan deelmobiliteit en de fysieke plekken in de openbare ruimte. Ook is een analyse gemaakt van de omgang met marktpartijen en de omvang van de gemeentelijke organisatie in relatie tot deelmobiliteit. De rolopvatting verschilt per gemeente en varieert van loslaten, reguleren faciliteren tot regisseren. Per rol is gedefinieerd wat dit vraagt van de gemeente op het vlak van systeemregie, aanbod, regulering, data en flankerend beleid.

Bob Brandjes: “De werksessies met experts van de steden én marktpartijen leverde over en weer veel inzichten op.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact