Expertises

— Management & projecten

Het goed managen van projecten is uitdagender en belangrijker dan ooit, en dat vraagt om vakmanschap

Plannen omzetten in realiteit: dat is wat wij doen. We werken aan de voorbereiding en realisatie van projecten, in alle werkvelden van de fysieke leefomgeving. Of het nu gaat om (nieuw-)bouw, reconstructie of in stand houden – elk project heeft zijn unieke verhaal en een aanpak op maat nodig. Dat is wat wij leveren en dat is wat ons motiveert. Elk project is uitdagend, vraagt om een goede inpassing in bestaande ruimte en is gericht op het behalen van concrete doelen.

Door de druk op openbare ruimte, nieuwe technieken, de verschuivende rol van de overheid en de complexiteit van de projecten, laten projecten zich steeds minder goed vastleggen in plannen en contracten, en niet langer beheersen op klassieke wijze. De dynamiek, complexiteit en onvoorspelbaarheid is daarvoor te groot. Er moet adaptiever gewerkt worden, gericht op mensen en met (oog voor) de omgeving.

Dat vergt zowel kennis als vaardigheden. Oftewel: vakmanschap. Wij weten hoe je projecten voorbereidt, organiseert en succesvol afrondt. We adviseren op alle mogelijke projectaspecten – zowel inhoudelijk als op samenwerking, teamontwikkeling en participatie -  en kunnen alle IPM-rollen vervullen. Dit doen we in vele soorten projecten, met kennis van zowel techniek als stakeholders en omgeving. Samenwerken en verbinden staan daarbij centraal. Altijd met grote betrokkenheid: met een mooi proces en behaalde projectresultaten maken we Nederland mooier.

Expertises
Aanbesteden en contractmanagement
(Adaptief) projectmanagement
Bouwen met de omgeving
Circulair bouwen
Innovatie in projecten
Technisch management
Projectoptimalisatie

Wij willen Nederland mooier maken. Met breed zicht op de fysieke leefomgeving en diep inhoudelijke kennis van de werkvelden zoeken we naar mogelijkheden om optimaal gebruik te maken van onze ruimte. Als vanzelf zoeken we naar integrale oplossingen, in de hele keten van beleid, strategie, ontwikkeling en uitvoering.

Lees hier meer over onze werkvelden en expertises: