Omgevingsmanagement Boskalis A10 West

Vlak voor de uitvoering van een projectstart, is ook op het gebied van omgevingsmanagement bij een aannemer veel te doen. Zeker als dat grootonderhoudsproject een 6-weekse afsluiting van een van de drukste stukken snelweg van Nederland omvat (de A10 West) en de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op het gebied van omgevingsmanagement niet geheel soepel verloopt.

Daarom vroeg Boskalis ondersteuning van APPM bij het omgevingsmanagement in de laatste fase van de voorbereiding en de uitvoering. Dat behelsde onder andere afstemming met het Amsterdamse Zomerwerken, het afronden en goedgekeurd krijgen van het BLVC-plan, goedkeuring van Waternet voor de nieuwe hemelwaterafvoeraansluitingen, bouwcommunicatie richting omwonenden, informatievoorziening over het grootonderhoud voor geïnteresseerden in de vorm van een app en rondleidingen per bus over de bouwplaats én het faciliteren van bezoeken van verschillende media en bestuurders. En natuurlijk de benodigde afstemming hiervoor met de werkvoorbereiders, uitvoerders en contract- en projectmanager van Boskalis.

De ruime ervaring van APPM aan de opdrachtgeverszijde bleek van grote waarde om in korte tijd de aannemer op het gebied omgevingsmanagement te ondersteunen. Door inspanning van APPMer Tjitske van Erp is de samenwerking en het onderlinge vertrouwen met de opdrachtgever sterk verbeterd en hebben zij alles tijdig kunnen regelen met de professionele stakeholders. Na wat initiële strubbelingen, waarbij weggebruikers moesten wennen aan de omleidingsroutes, heeft het project vooral in positieve zin het nieuws gehaald!

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact