Handreiking aanbesteden Zero Emissie Bouwmaterieel

Om in de bouwsector de klimaatdoelen te behalen is verduurzaming van bouwmaterieel van groot belang. De ‘Buyer Group Zero Emissie Bouwmaterieel’ wil als groep publieke opdrachtgevers de versnelde toepassing van emissieloos bouwmaterieel in projecten stimuleren. APPM is gevraagd om te komen tot een handreiking aanbesteden Zero Emissie Bouwmateriaal (ZEB) om de beoogde transitie versneld vorm te geven. De nauwe samenwerking met een groep publieke opdrachtgevers was cruciaal voor het ontwikkelen van de handreiking.

In de handreiking staat hogere inzet emissieloos bouwmaterieel centraal.  Hierbij zijn de beschikbare instrumenten, en vooral de combinatie ervan, die gehanteerd worden in beeld gebracht. Zo kan actief gestuurd worden op het reduceren van uitstoot doorbouwmaterieel. De handreiking toont diverse(praktijk)voorbeelden waarin het stimuleren van zero-emissie bouwmaterieelonderdeel was van de aanbesteding als gunningscriterium en/of als contractvoorwaarde. Deze voorbeelden kunnen opdrachtgevers inspireren en het kennisniveau verhogen en daarmee verder helpen om de vertaalslag naar de praktijk te maken. Daarnaast geeft de handreiking ook aandachtspunten mee hoe dit het beste te kunnen verankeren in het aanbestedings- en inkoopbeleid.

 

Vanuit APPM hebben Erwin Hemmelder en Sara Tijmensen de handreiking opgesteld in onderlinge samenwerking met de publieke opdrachtgevers en aannemers vertegenwoordigd in de Buyer group Zero Emissie Bouwmaterieel.

Erwin Hemmelder: “Het is mooi om te constateren hoeveel informatie al beschikbaar is om de stap naar zero-emissie bouwmaterieel te kunnen zetten. Het is vooral nog een kwestie van doen”

De handreiking lezen? Klik hier.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact