Digitale Automatische Koppeling ProRail

DAC is een systeem om wagons en locomotieven fysiek en digitaal automatisch te koppelen ontkoppelen, ter vervanging van manueel koppelen en ontkoppelen door wagenmeesters/machinisten. De verwachting is dat vanaf 2024/2025 alle goederenwagons over zullen gaan naar dit systeem. APPM is gevraagd om ProRail in 2022 te helpen bij het inzichtelijk krijgen van de gevolgen van DAC op ProRail.

De te nemen stappen en eerste inzichten zijn beschreven in een Project Initiation Document (PID). Dit vormt de start voor de verdere voorbereiding om gesteld te staan voor de ontwikkeling rondom DAC. Namens APPM heeft Michel Dagniaux dit traject begeleid en het PID opgesteld op basis van diverse interviews en een inhoudelijke workshop. Het PID vormt de aanpak die door de ProRail verder opgepakt wordt.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact