MIRT-Verkenning A15

Al sinds 2019 is APPM betrokken bij de MIRT-Verkenning naar oplossingen om de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem te verbeteren. In de verschillende fasen van deze verkenning hebben APPMers Louise Hamilton en Suzanne van Brandwijk een plan uitgedacht om omwonenden, gebruikers, bedrijven en andere belanghebbende partijen te betrekken. Dit begon in 2019 met inloopbijeenkomsten in een partycentrum langs de A15 waar iedereen ideeën kon aandragen voor de A15. Op een groot kaartbeeld konden zij aangegeven waar de knelpunten zitten op de A15 en waar iets gedaan kan worden om files en ongelukken te voorkomen. Ook werden atelier-sessies gehouden met de betrokken overheden, bedrijven en belangenvertegenwoordigers als ANWB, natuurverenigingen en vertegenwoordigers van logistieke partijen. Op deze manier kreeg iedereen vanaf het begin af aan de kans om mee te denken over de A15.

Toen de coronapandemie in 2020 uitbrak is APPM samen met het projectteam snel geschakeld naar online ateliers, informatiebijeenkomsten en gesprekken. De opkomst was ook bij deze online bijeenkomst aanzienlijk: tientallen tot ongeveer 100 personen per sessie. Sinds voorjaar 2022 organiseren Louise en Suzanne weer ateliers en informatiebijeenkomsten op locatie in Sliedrecht, Dordrecht en andere plaatsen langs de A15.

Louise Hamilton: “We merken dat mensen het fijn vinden om elkaar en ons weer te zien en met elkaar in gesprek te kunnen gaan. En bovenal vinden wij dit heerlijk, want mensen betrekken bij ons project gaat veel beter als je elkaar in de ogen kunt kijken.”

Suzanne van Brandwijk: “Het is een flinke uitdaging in dit soort langdurige onderzoeksprojecten om op het juiste moment de juiste informatie te delen met de omgevingspartijen. Zodat we hen niet overladen, maar wel aangehaakt houden bij het project.”

In 2022 en 2023 werken we samen met samenwerkingspartners Tauw, Goudappel en Rebel en met opdrachtgevers ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland toe naar een voorkeursoplossing om de problemen op de A15 aan te pakken.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact