UITGELICHT

Slim samenwerken

z

Samenwerking als toegevoegde waarde voor projectsucces

Een succesfactor voor een gezond en doeltreffend project is een goede en effectieve samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De kracht zit in het bundelen van kennis, ervaring en inzichten van de deelnemers in het samenwerkingsverband om daarmee gezamenlijk de beste oplossing te realiseren.

Slim samenwerken vergroot het werkplezier, bevordert ontwikkeling, beperkt risico’s en faalkosten en stelt de opgave centraal, namelijk samenwerken als één om tot maximaal resultaat te komen. Samenwerken is een instrument voor projectsucces, maar gaat niet vanzelf. Het vraagt aandacht, energie en betrokkenheid. Door van samenwerken echt een punt te maken in het project of de opgave, creëer je een gezonde basis voor een plezierige samenwerking dat bijdraagt aan het projectsucces, het werkplezier van de projectteamleden én ieders ontwikkeling. Samen werken aan één gezamenlijk doel, waarbij aandacht kan blijven voor individuele belangen. Dit noemen we slim samenwerken.

Wat is slim samenwerken?

Slim samenwerken is een methode om invulling te geven aan de behoefte tot samenwerking om daarmee het projectsucces te realiseren, en deze behoefte specifiek te maken voor een opgave en de betrokkenen. Het is gevormd door de kennis, ervaring en inzichten van APPMers, vanuit onze praktijkervaring met samenwerkingen in vele vormen: tussen en met overheden, opdrachtgever en een ingenieursbureau en/of opdrachtnemers  en in verschillende projectfases.

Hoe werk je slim samen?

Bij slim samenwerken gelden een aantal leidende principes en vier basisvoorwaarden. De leidende principes zijn als volgt:

• Samenwerken is een bewuste keuze voor projectsucces;

• De deelnemers zijn intrinsiek gemotiveerd;

• Samenwerking draagt bij aan continu leren en ontwikkelen;

• In de samenwerking gelden gemeenschappelijke cultuur- en samenwerkingswaarden en samenwerkingscompetenties;

• In de samenwerking wordt invulling gegeven aan de vier basisvoorwaarden: onderlinge afhankelijkheid, wederzijds respect, wederzijds vertrouwen en effectieve communicatie.

Zijn de leidende principes en basisvoorwaarden concreet? Dan heb je daarmee de basis gelegd voor slim samenwerken! Nu kunnen we het concretiseren aan de hand van zes pijlers. Klik op de pijlers voor meer informatie, tips en handvatten!

  1. Interne organisatie
  2. Communicatie
  3. Sturing op houding en gedrag
  4. Contracten
  5. Aanbestedingen
  6. Contractmanagement

Meer weten over slim samenwerken of hierover sparren? Laat het Emiel of Wendy weten! 

terug naar appm
Contact