UITGELICHT

Slim samenwerken

z

De misschien wel belangrijkste voorwaarde voor een succesvol project: een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar, zoals zo vaak… Makkelijker gezegd dan gedaan! Het lukt niet zomaar om een goede samenwerking tot stand te brengen en te houden, wat leidt tot extra kosten, vertraging en frustratie. En daar zijn zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer niet bij gebaat.

Stel je het project voor als een hindernisbaan: een baan waar je samen overheen moet. Onderweg kom je hindernissen tegen, word je beïnvloed door allerlei omstandigheden en dreigen er risico’s. Vooraf bekijk je de baan, alleen en samen. Je schat je kansen in, ook op basis van eerdere ervaringen. Je probeert een goede aanpak te bedenken en denkt na over de manier waarop je met risico’s en onvoorziene omstandigheden om gaat.

Het project als een hindernisbaan

Eén ding is zeker: samenwerking is nodig om de finish te halen. Want alleen als je na de eindstreep samen staat te juichen, is het project echt geslaagd. Dus voor een succesvolle samenwerking is slim samenwerken nodig.

Wat is slim samenwerken?

Slim samenwerken is een perspectief op samenwerking. Het is gebaseerd op kennis en ervaring die we hebben opgedaan in (vele vormen van) samenwerking(en). De focus ligt daarbij op samenwerkingen tussen overheden - de opdrachtgever, en ingenieursbureau en/of aannemers - de opdrachtnemer, gedurende de voorbereiding en realisatie van projecten in de fysieke leefomgeving. Tegelijkertijd geloven we dat dit perspectief op samenwerking ook handvatten biedt in andere typen projecten, waarin een goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer randvoorwaardelijk is.

Die kennis en ervaring vertaalden we naar dit perspectief, met basisvoorwaarden, aanbevelingen en concrete handvatten. Alles om samenwerking zo succesvol mogelijk te laten verlopen.

Hoe werk je slim samen?

Bij slim samenwerken gelden vier basisvoorwaarden:

  • Onderlinge afhankelijkheid;
  • Wederzijds respect;
  • Wederzijds vertrouwen;
  • Goede communicatie.

>>> Lees hier meer over de vier basisvoorwaarden.

Heb je de basisvoorwaarden op orde? Dan werk je slim samen aan de hand van zes pijlers.

Meer lezen? Klik op de pijlers voor meer informatie, tips en handvatten!

  1. Interne organisatie
  2. Communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
  3. Sturing op houding en gedrag
  4. Contracten
  5. Aanbestedingen
  6. Contractmanagement

Meer weten over slim samenwerken? Laat het Emiel weten! 

terug naar appm
Contact