TERUG NAAR HET OVERZICHT
2
March
2020

Symposium Hansje Brinker 2 en de kerende kunstwerken

Het aardgasvrij maken van de bebouwde omgeving betekent een gebiedsherontwikkeling die haar weerga niet kent. Floris van Proosdij, adviseur bij APPM, trekt de parallel met de iconische woorden van John F. Kennedy en ziet daarin de sleutel tot succes.

Floris schreef dit artikel voor gebiedsontwikkeling.nu

Foto
Artikel

Een bijna droogstaande historische sluis aan het IJsselmeer, 100 vakbroeders uit heel Nederland en echt waterschapsweer in Enkhuizen: prachtige omstandigheden voor het symposium Hansje Brinker 2. Tijdens dit symposium werd gesproken over de ervaringen met het waterveilig maken van 7 sluizen, in een innovatieve contractvorm.

Mooie thema’s als “Hoe zet je technische kennis effectief in, om in de verkenningsfase de waterveiligheidsscope van de sluizen te bepalen?”, “Zijn eisen vanuit bouwhistorie en de omgeving op één lijn te krijgen?”  en “Zorgt de gekozen route om heel vroeg met de markt samen te werken er niet voor dat de markt zijn eigen scope bepaalt?” kwamen aan de orde.

Onderwerpen die perfect passen in de voortrekkersrol die het project wil spelen bij het waterveilig maken van zeven kunstwerken binnen het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Onder de omstandigheden van een superstorm met veel wind en regen is er onvoldoende zekerheid dat de sluizen het water voldoende kunnen keren. Voor nu is er niets aan de hand, maar om ook in de toekomst de veiligheid van het achterland te garanderen, worden ze in dit project aangepast. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de markt, en zo gezocht naar een optimale samenwerking.

We zijn dan ook vereerd dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het projectmanagement van dit bijzondere project aan APPM toevertrouwt! 

Kijk voor meer informatie over het project op de website van het HHNK.

Foto
Artikel