Projecten

Pijler 1 - interne organisatie

Voor: opdrachtgever & opdrachtnemer

Slim samenwerken begint in je eigen organisatie. Zorg ervoor dat jouw kant van de organisatie bereid en in staat is tot écht samenwerken. Dit heeft betrekking op competenties, houding en gedrag, maar ook op meer basale aspecten, zoals voldoende tijd vrijmaken en de juiste deskundigheid hebben om inhoudelijk een goede (gespreks)partner te zijn.

Met de APPM Projecten Keuring (APK) toetsen wij of het project gesteld staat voor samenwerking met de opdrachtnemer. Dit deden we bijvoorbeeld voor Waternet, bij het project De nieuwe N200.

Belangrijke aanbevelingen voor deze pijler zijn:

Zorg voor gecommitteerd management

Zorg ervoor dat het verantwoordelijke management ook achter de beoogde manier van samenwerken staat. (Nieuwe) samenwerkingen brengen risico’s met zich mee: extra inspanningen kunnen nodig zijn. Het is dan van belang dat het management hier achter staat, commitment toont en vertrouwen heeft. Wanneer eventuele spanningen ontstaan, wordt het management vaak directer betrokken. Het daarop volgende gedrag van het management (interventies, beslissingen e.d.) en het zichtbaar vertrouwen blijven houden in de samenwerking, kan de samenwerking maken of breken.

Organiseer professioneel opdrachtgeverschap

Zorg voor professioneel opdrachtgeverschap. Dit vraagt om betrokkenheid van de directe opdrachtgever, maar ook die van andere bepalende stakeholders. Denk hierbij aan de bestuurlijke opdrachtgever, de beheerder en (meebetalende) partners. Investeer hier continu in, ook – of misschien wel juist – als het goed gaat. Zo ben je gezamenlijk gewapend tegen periode waarin tegenslagen of risico’s verwerkt moeten worden. Dit perspectief op slim samenwerken, maar ook de APPM piramide helpt in het goed vormgeven van dit opdrachtgeverschap.

Heb aandacht voor kwaliteit en instelling

Zorg ervoor dat het team over de juiste kwaliteiten beschikt. Ten eerste is het van belang dat het team voldoende tijd heeft en over de juiste inhoudelijke deskundigheid beschikt om een goede gesprekspartner te zijn voor de andere partij. Ten tweede moeten alle teamleden over de juiste instelling beschikken: bereid en in staat zijn om samen te werken met de wederpartij.

Wat de samenwerking vraagt van teamleden verschilt per fase van het project. Dit maakt dat de ene projectfase beter bij een persoon past dan de andere projectfase. Durf daar ook naar te handelen. Individuele coaching kan hierbij helpen.

Contact