Projecten

Pijler 2 - communicatie

Voor: opdrachtgever & opdrachtnemer

Goede communicatie is cruciaal voor een goede samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Hierbij gaat het om communicatie tussen alle disciplines en op alle niveaus.

 

Belangrijke aanbevelingen in dit verband zijn:

Geef en deel goede informatie

Geef de wederpartij de goede informatie. Heb je informatie die de ander nodig heeft, of zou kunnen hebben? Verstrek die dan. Als je als opdrachtgever bijvoorbeeld zelf al ontwerp-oplossingen hebt ontwikkeld, deel die dan (desgewenst) met de opdrachtnemer.

Zorg er voor dat informatie accuraat en betrouwbaar is. En als het dat niet is, wees dan duidelijk over de onzekerheid ervan. Deel ook (op tijd) de zorgen die je hebt, zodat de ander de kans heeft om die zorgen weg te nemen. “Zeg wat je doet, en doe wat je zegt”, geldt hier.  

Maak duidelijke afspraken

Maak steeds duidelijke afspraken, waarbij het in veel gevallen handig is deze vast te leggen. Kom de gemaakte afspraken vervolgens na. Mocht dat onverhoopt dreigen niet te lukken, informeer de ander dan tijdig.

Een goede verstaander...

Probeer de ander goed te begrijpen. Verifieer of je de ander goed hebt begrepen. Je kunt er namelijk niet vanuit gaan dat jullie dezelfde taal spreken. Ga wel uit van de goede intenties van de ander. Het is belangrijk om de ander te vertrouwen en je eventuele wantrouwen te onderdrukken. Bij twijfel: onderzoek wat de ander beoogt te bereiken.

Geef constructieve feedback

Ga het gesprek aan wanneer iets dwarszit. Als je dit voor je houdt, werkt dat vaak averechts. De ander heeft dan namelijk niet de kans zijn of haar gedrag aan te passen. Lucht je hart daarnaast niet (alleen) bij je collega’s, hoe prettig dat ook lijkt. Dat getuigt niet van respect voor degene met wie de samenwerking stroef verloopt. Ook zorgt het ervoor dat jouw collega’s de betrokkene niet meer zuiver op waarde kunnen schatten. Houd het zakelijk en vermijd (te veel) emotionaliteit.

Contact