Projecten

Pijler 2 - communicatie

Slim samenwerken draait voor een belangrijk deel om houding en gedrag en samen werken als één vanuit een basis van vertrouwen en voor een gemeenschappelijk doel. Het is in het gedrag dat de samenwerking tot stand komt. Welk gedrag wel en niet bijdraagt aan een succesvolle samenwerking, moet je (tot op zekere hoogte) eerst nog gezamenlijk bepalen. Daarna zul je moeten blijven investeren in de samenwerking en aandacht blijven geven aan de samenwerkings- en cultuurwaarden van de samenwerkende collega’s.

Belangrijke aanbevelingen in dit verband zijn:

Geef en deel goede informatie

Geef je partner goede en betrouwbare informatie. Heb je informatie die de ander nodig heeft, of zou kunnen hebben? Verstrek die dan. Als je als opdrachtgever bijvoorbeeld zelf al ontwerp-oplossingen hebt ontwikkeld, deel die dan (desgewenst) met de opdrachtnemer.

Zorg er voor dat informatie accuraat en betrouwbaar is. En als het dat niet is, wees dan duidelijk over de onzekerheid ervan. Deel ook (op tijd) de zorgen die je hebt, zodat de ander de kans heeft om die zorgen weg te nemen. “Zeg wat je doet, en doe wat je zegt”, geldt hier.

Maak duidelijke afspraken

Maak steeds duidelijke afspraken, waarbij het in veel gevallen handig is deze vast te leggen. Kom de gemaakte afspraken vervolgens na. Mocht dat onverhoopt dreigen niet te lukken, informeer de ander dan tijdig.

Wees een goede verstaander

Probeer de ander goed te begrijpen. Verifieer of je de ander goed hebt begrepen. Je kunt er namelijk niet vanuit gaan dat jullie dezelfde taal spreken. Ga wel uit van de goede intenties van de ander. Het is belangrijk om de ander te vertrouwen en je eventuele wantrouwen te onderdrukken. Bij twijfel: onderzoek wat de ander beoogt te bereiken.

Blijf in gesprek met elkaar

Ga het gesprek aan wanneer iets je belemmert of dwarszit. Als je dit voor je houdt, werkt dat vaak averechts. De ander heeft dan namelijk niet de kans om te kunnen reageren en ook zijn/haar kant toe te lichten. Door het gesprek aan te gaan leer je elkaar (en daarmee ook jezelf) en de interactie tussen elkaar beter te begrijpen en kun je afspraken maken over hoe je omgaat met elkaar. Ook hiermee versterk en verbeter je de samenwerking.

Contact