Projecten

Pijler 3 - cultuur, houding en gedrag

Slim samenwerken draait voor een belangrijk deel om houding en gedrag en samen werken als één vanuit een basis van vertrouwen en voor een gemeenschappelijk doel. Het is in het gedrag dat de samenwerking tot stand komt. Welk gedrag wel en niet bijdraagt aan een succesvolle samenwerking, moet je (tot op zekere hoogte) eerst nog gezamenlijk bepalen. Daarna zul je moeten blijven investeren in de samenwerking en aandacht blijven geven aan de samenwerkings- en cultuurwaarden van de samenwerkende collega’s.

 

Belangrijke aanbevelingen in dit verband zijn:

Organiseer een project start up

Organiseer een gezamenlijke startbijeenkomst (PSU) van één of meerdere dagen. Hierin maken de samenwerkingspartners hun belangen, doelstellingen en prioritering kenbaar. Eventueel kun je hier ook de belangrijkste onderaannemers en leveranciers bij betrekken. Het doel van de PSU is om concreet te maken hoe je wilt samenwerken en wat gewenst en ongewenst gedrag is. Indien van toepassing, kun je aan eerdere ervaringen met de ander refereren. Formuleer samenwerkings- en cultuurwaarden en wat voor de groep als geheel belangrijk is voor een succesvolle samenwerking. Leg dit alles vast in zeven tot tien gouden gedragsregels voor de samenwerking. Het straalt extra veel vertrouwen uit naar elkaar als beide partijen zich hieraan committeren, door dit “contract” te ondertekenen.

Geef complimenten en feedback

Een van de leerprincipes in het model van transparant managen luidt: “Alles wat je aandacht geeft, groeit”. Het is belangrijk om teamleden te waarderen voor gedrag dat invulling geeftaan slim samenwerken. Geef complimenten aan individuen en  de groep. Met het geven van (periodieke) feedback kun je ontwikkeldoelen formuleren, met elkaar doorgroeien en die doelen verder ontwikkelen in de samenwerking.  

Geef ruimte aan emoties

Grote betrokkenheid bij het project kan ertoe leiden dat naast de ratio ook de emotie van invloed is . Accepteer emoties en geef er ruimte aan. Benoem ze bij jezelf en bij de ander en erken ze. Emoties kunnen een belangrijke rol spelen bij besluitvorming, zonder daarbij een zorgvuldige afweging te beperken.

Organiseer een project follow up

Organiseer niet alleen een PSU, maar herhaal een dergelijke bijeenkomst één keer in de zoveel tijd met een PFU. Herijk hierin de concrete afspraken die je eerder hebt gemaakt, over hoe je wilt samenwerken, wat gewenst gedrag is, en op welke samenwerkingspunten je als groep en individuen wilt ontwikkelen. Beoordeel de samenwerking van de afgelopen tijd op deze concrete afspraken. Ook is het goed om een extern persoon, zoals bijvoorbeeld een samenwerkingscoach, het proces hierbij te laten ondersteunen. Om  het goede gesprek te voeren en te reflecteren op, en de effectiviteit van het samenwerkingsgedrag.

Contact