Projecten

Pijler 3 - sturen op houding en gedrag

Voor: opdrachtgever & opdrachtnemer

Slim samenwerken draait voor een belangrijk deel om houding en gedrag. Het is in het gedrag dat de samenwerking tot stand komt. Welk gedrag wel en niet bijdraagt aan een succesvolle samenwerking, moet je (tot op zekere hoogte) eerst nog gezamenlijk bepalen. Daarna zul je moeten blijven sturen op de gewenste houding en het gewenste gedrag van zowel de andere partij als je eigen collega’s.

 

Belangrijke aanbevelingen in dit verband zijn:

Organiseer een project Start Up

Organiseer een gezamenlijke startbijeenkomst (PSU). Hierin maken beide partijen hun belangen, doelstellingen en prioritering kenbaar. Eventueel kun je hier ook de belangrijkste onderaannemers en leveranciers bij betrekken. Het doel van de PSU is om concreet te maken hoe je wilt samenwerken en wat gewenst en ongewenst gedrag is. Indien van toepassing, kun je aan eerdere ervaringen met de ander refereren. Formuleer kritische succesfactoren voor de samenwerking. Leg dit alles vast in zeven tot tien gouden gedragsregels voor de samenwerking. Het is mooi als beide partijen zich hieraan committeren, door dit “contract” te ondertekenen.

Geef complimenten en feedback

Een van de leerprincipes in het model van transparant managen luidt: Alles wat je aandacht geeft,groeit”. Het is belangrijk om teamleden te belonen voor gedrag dat past bij slim samenwerken. Geef complimenten in de groep. Daarnaast kun je teamleden (individueel) aanspreken op gedrag dat ongewenst is. Als het structureel is, bespreek dit dan met de leidinggevende van de betrokkene.

Zorg dat positief gedrag loont!

Geef ruimte aan emoties

Grote betrokkenheid bij het project kan ertoe leiden dat de ratio te veel beïnvloed wordt door emoties. Accepteer emoties en geef er ruimte aan. Benoem ze bij jezelf en bij de ander en erken ze. Daarna is het belangrijk om ze te kunnen parkeren, zodat je op basis van de inhoud van het twistpunt aan een oplossing kunt werken.

Organiseer een Project Follow Up

Organiseer niet alleen een PSU, maar herhaal een dergelijke bijeenkomst één keer in de zoveel tijd (PFU). Hernieuw hierin de concrete afspraken over hoe je wilt samenwerken, wat gewenst en ongewenst gedrag is. Beoordeel de samenwerking van de afgelopen tijd op de kritische succesfactoren. Ook is het goed om een extern persoon te laten reflecteren op het ter plekke vertoonde gedrag.

Contact