15
April
2021

Op weg naar partnerschap 2.0

15
Apr
2021

Overheden tekenen vaak precies uit voor aanbieders wat ze willen: een brug of installatie met deze specificaties of een projectmanager met dit profiel voor 32 uur. De vier waterschappen die verenigd zijn in ‘Waterkracht’ gooien het over een andere boeg. In plaats van vastomlijnde eisenpakketten leggen zij hun vraagstukken juist in toenemende mate bij leveranciers neer. Een aanpak die partnerschap een nieuwe dimensie geeft. Wat levert dat op?

Jim van de Geer, afdelingshoofd Projectrealisatie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta, is een van de drijvende krachten achter de nieuwe marktbenadering. “Een belangrijke aanleiding was dat we aanlopen tegen een oplopende schaarste aan personeel”, vertelt hij. “We vissen met steeds meer partijen in dezelfde vijver. Dan kan je wel aldoor meer visvoer geven om de grootste vis te vangen, maar dat houdt een keer op. Vandaar dat ik heb geopperd: misschien moeten we hier anders mee omgaan. Met standaard inhuurcontracten lossen we ons probleem niet op. Waarom gaan we niet samen met marktpartijen kijken hoe we die visvijver kunnen vergroten, vullen en beter benutten? Geef hun de ruimte om met eigen ideeën te komen die ons verder helpen.”

Andere insteek

De discussie die zo op gang kwam, mondde uit in een onconventionele aanbesteding met als doel om echte partnerschappen aan te gaan voor de invulling van contract-, project- en relatiemanagement, projectbeheer en technisch management. Waarin waterschappen en aanbieders samen op zoek gaan naar de beste oplossing voor elke opgave, zonder meteen in de reflex te schieten van ‘u vraagt, wij draaien’. Met vier aanbieders ging Waterkracht een raamcontract aan, waaronder met APPM. Managing consultant Arend van Dijk: “Het verschil met traditionele contracten is dat in deze samenwerking de vragen opener zijn: ‘Dit is ons probleem, hoe kijken jullie daarnaar?’ Dat is een heel andere insteek dan: 'Wij hebben een fulltime contractmanager nodig.’”

“Geef de ruimte om met eigen ideeën te komen die ons verder helpen.” - Jim van de Geer, Waterschap Drents Overijsselse Delta

Efficiënte inzet van beschikbare kwaliteit

Die insteek biedt ruimte voor alternatieve, creatieve oplossingen waarin de partners hun toegevoegde waarde kunnen laten zien. “Wij krijgen de gelegenheid om mee te denken”, zegt Van Dijk. “Waar ligt de behoefte? Hoe kunnen we daarin voorzien? Soms blijkt het bijvoorbeeld slimmer om een parttime manager in te zetten voor de seniortaken en er iemand naast te zetten voor meer operationele taken. Zo zet je beschikbare capaciteit ook efficiënter in, want professionals kunnen op verschillende projecten op hun eigen niveau een bijdrage leveren. Dat is ook goed voor de opdrachtgever die daarmee meer waar voor zijn geld krijgt.”

Pittige deadline

Op eenzelfde manier betrok Waterkracht APPM bij een grootschalig zonnepanelenproject. “In 2024 willen wij CO2-neutraal werken”, vertelt Van de Geer. “Onderdeel van de plannen is dat we de daken van zestien rioolwaterzuiveringsinstallaties van zonnepanelen voorzien. Voor de eerste drie daken hebben we subsidie toegewezen Gekregen voor in totaal vierduizend zonnepanelen. Maar aan dat recht op subsidie hangt een harde deadline. We hebben APPM gevraagd ons te helpen die te halen. Het mooie is dat je door die open vraagstelling heel vruchtbare discussies krijgt. APPM vraagt goed door, zodat we samen scherp krijgen wat er precies nodig is, wat de vraag áchter de vraag is.”

“Partnerschap 2.0 vraagt om groot vertrouwen van opdrachtgevers in leveranciers.” - Jim van de Geer

Ruim binnen de tijd

Het resultaat was dat APPM op basis van een helder totaalbeeld een oplossing kon bieden. “In andere samenwerkingsverbanden heb je die luxe niet altijd”, zegt Van Dijk. “Dan krijg je de gelegenheid schriftelijk vragen te stellen die vervolgens keurig worden beantwoord in een document. Maar daarbij gaat veel van de context en lading verloren. In dit partnerschap vullen we die gaten samen in. Voor de zonne-installaties leidde dit bijvoorbeeld tot een voortvarende projectaanpak waarin we efficiënt en effectief met de beschikbaarheid van mensen omgaan. Inmiddels ziet het ernaar uit dat we de deadline ruim binnen de gestelde termijn halen!”

Ultieme droom

Van de Geer streeft ernaar het partnerschap verder uit te bouwen: “We zetten mooie stappen, maar we zijn er nog niet. Mijn ultieme droom is dat het partnerschap zich ontwikkelt tot tweerichtingsverkeer, waarbij beide partners van elkaar leren. Dat is voor mij partnerschap 2.0. Nu is de samenwerking nog sterk gericht op: hoe kunnen onze partners óns ontzorgen? Waar ik naartoe wil, is dat wij onze partners andersom ook verder helpen bij hún vraagstukken.” Van Dijk ziet zeker mogelijkheden: “APPM heeft een visie op assetmanagement waarvan we denken dat die waardevol is voor onder andere waterschappen en provincies. Ik zou dit partnerschap graag aangrijpen om die visie te toetsen bij onze opdrachtgevers. Hoe kijken zij ernaar? Wat kunnen we aanpassen? Het is geweldig dat Waterkracht hiervoor openstaat.”

Vertrouwen

Partnerschap 2.0 vraagt om een groot vertrouwen van opdrachtgevers in hun leveranciers, geeft Van de Geer toe. “Maar dat vertrouwen levert ontzettend veel op. Bovendien zijn de risico’s beperkt doordat wij raamcontracten met verschillende partners hebben. We zijn niet afhankelijk van één partij.” Hij kan deze constructie iedereen aanraden: “We merken dat we door onze partners uit te dagen, het beste in hen naar boven halen.” Van Dijk besluit: “Ik gun heel Nederland dat we meer op deze manier gaan samenwerken.”

Dit artikel werd eerder geplaatst in het APPM Magazine, editie 31 (winter 2020). Bekijk en lees het volledige magazine hier.

Je vindt dit artikel op pagina 86 t/m 93. Wil je ons magazine voortaan ontvangen? Laat het ons weten!

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
No items found.
Contact