15
February
2022

Verkeersveiligheid in Noord-Holland: snelheid maken wanneer het nodig is

15
Feb
2022
Artikel
Foto
Provincie Noord-Holland

Bij gevaarlijke verkeerssituaties wil je snel over kunnen tot uitvoering, maar de stappen die je moet doorlopen om van studie tot realisatie te komen kunnen bij provincies lang duren. Nelleke Beerman zorgde in Noord-Holland voor een versnelling. Hoe deed ze dat? En wat kunnen we leren van de samenwerking in deze versnelling?

Nelleke Beerman was als projectleider betrokken bij de aanpak van een aantal kruisingen op de Noord-Hollandse N248. Eerst bij het project Duinpolderweg en daarna werd ze gevraagd voor het project Verkeersveiligheid kruisingen N248. Nelleke heeft er vanuit haar projectleidersrol voor gezorgd dat de kruisingen van de studiefase naar de uitvoering gingen binnen een periode van een jaar. Bij dit proces betrok zij intensief de omgeving. We stelden haar wat vragen over dit proces bij de provincie.

Kun je wat vertellen over de aanpak?
"De kruising met de Wadweg stond bij de provincie al langer op de planning om aan te pakken. Omdat hier recent een dodelijk ongeval met een fietser plaatsvond, was het van belang dat de provincie snel maatregelen zou nemen. Het ongeval heeft grote impact gemaakt op de omgeving, die de provincie al langer opriep om iets aan deze kruising te doen. Daarom kozen we ervoor om de omgeving al vanaf de studiefase nauw bij het project te betrekken. We hadden meer snelheid kunnen maken als we dat niet hadden gedaan en zelf een oplossing kozen. Maar dat leek hier niet de juiste oplossing. Ook de kruising met de Waardpolderhoofdweg hebben we bij het onderzoek betrokken. Voor beide kruisingen ligt er nu een toekomstbestendige oplossing die is afgestemd met de omgeving."

"De aanpak die ik heb gekozen is niet gebruikelijk voor de provincie. Meestal wordt de omgeving pas in een later stadium betrokken bij een project. Na de keuze voor de oplossing, heb ik ervoor gezorgd dat de maatregelen verder uitgewerkt zijn tot een niveau waarop de maatregelen uitgevoerd kunnen worden. De provincie Noord-Holland heeft per gebied een gebiedsaannemer die het beheer en onderhoud uitvoert. Om de snelheid ook richting de realisatie te behouden, hebben we ervoor gekozen om de gebiedsaannemer deze maatregelen te laten uitvoeren. Dat heeft in dit geval het voordeel dat we snel door kunnen pakken met een uitvoerende partij die het gebied al heel goed kent.’’

Zijn de processen in de organisatie erop gericht om die gewenste snelheid te maken?
"Als ik het proces had moeten doorlopen dat gebruikelijk is bij de uitwerking van dit soort maatregelen, waren we waarschijnlijk nog niet zo ver geweest. Vooral het feit dat de gebiedsaannemer dit soort kleine maatregelen kan uitvoeren, levert ons heel veel tijdswinst op. Daarnaast helpt het dat ik zelf de maatregelen verder heb uitgewerkt dan gebruikelijk. Daarmee ben ik geen tijd kwijt geweest aan een interne overdracht binnen de provincie aan een collega van een andere afdeling. Het vroegtijdig betrekken van mijn collega’s van de beheerafdeling en de uitvoering heeft hier ook zeker bij geholpen."

Kun je dan wel relatief kleine maatregelen op enige korte termijn voor elkaar krijgen en snel uitvoeren?
"Voor die slagkracht zou het handig zijn om een proces in te richten dat voorziet in snelle uitvoering en snelle overdracht van kleinere maatregelen. Op dit moment heeft de provincie dat nog niet. Om dat voor elkaar te krijgen, is het goed om te kijken of we de gebiedsaannemer die het areaal en de organisatie goed kent meer voor de uitvoering van dit soort maatregelen kunnen inzetten. En dan helpt standaardiseren ook. Vergelijkbare stappen, plannen en maatregelen kunnen we dan ook bij andere projecten gebruiken. Maar vooral de samenwerking is hierbij cruciaal. Het is belangrijk dat verschillende provinciesectoren die betrokken zijn nauw samenwerken, vanaf de studiefase tot en met de uitvoeringsfase en het uiteindelijke beheer. Waarin ieder weliswaar zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid heeft, maar dat meer naadloos op elkaar aangesloten kan worden. Want integraal werken is ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe omgevingswet straks. Hoe mooi om dan het projectdoel voorop te stellen en sneller tot uitvoering te kunnen komen!"

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact