12
December
2022

Nederland mooier maken met de herinrichting van de N239

12
Dec
2022
Artikel
Hellas Schelleman
Foto
Gert-Jan Borst

APPM maakt Nederland mooier. Naast veiliger, duurzamer, bereikbaarder en toekomstbestendiger, betekent dat ook écht mooier voor het oog. Om iets bijzonders neer te zetten, kijken APPMers net wat verder en zetten zij net dat stapje extra. Een letterlijk mooi voorbeeld daarvan is de herinrichting van de N239. We spreken projectmanager Jean de Nijs over de N239 en wat Nederland mooier maken voor hem betekent.

Met de herinrichting van de N239 moest de weg verkeersveiliger worden voor zowel auto als fiets. Tegelijk moest groot onderhoud worden uitgevoerd. Na zes jaar voorbereiding en uitvoering is eind 2022 de herinrichting zo goed als klaar. Het gebied is door de ingrepen een stuk mooier geworden. Voorbijgangers stappen regelmatig van hun fiets af om een foto te maken. Dus óók met infraprojecten kun je Nederland mooier maken.

Infrastructuur over een historische dijk

Twee nieuwe rotondes en een fietsbrug stonden op de planning. Verkeerskundig gezien lijkt dat misschien betrekkelijk eenvoudig, maar dat blijkt een stuk complexer als de weg over een historische dijk als de Westfriese Omringdijk gaat. De fysieke inpassing van het gerealiseerde ontwerp van dit stukje van de weg is een prachtig voorbeeld van de integrale opgave waar de provincie voor staat. Jean: “De provincie Noord-Holland zorgt voor goede en veilige wegen, maar tegelijkertijd ook voor de natuur, de cultuurhistorie en het landschap. Ruim zes jaar lang ben ik als projectmanager intensief bezig geweest met mijn team en partners om dit een mooi en veilig stukje Nederland te maken. Ik vind het mooi om zo’n werk meer te laten zijn dan puur functioneel. En het niet alleen te benaderen vanuit de verkeerskundige of civiele invalshoek.”

Inpassing in het landschap

Respect voor de dijk was erg belangrijk bij de inpassing in het landschap. “We hebben heel bewust een inpassingsplan gemaakt, zodat de rotondes goed in en bij de dijk pasten. Een goede inpassing leidt rechtstreeks tot minder bezwaarprocedures” vertelt Jean. Hij heeft mooie gesprekken gevoerd met Ernst van der Klei, de cultureel-historisch erfgoed-collega van de provincie. Hij adviseerde om de brug niet als statement op deze locatie neer te leggen, maar deze juist te laten ‘wegvallen’ in het landschap. Het ontwerp van de brug, zoals de fundering op palen, is daarop speciaal aangepast, zodat de brug als het ware zweeft boven de dijk.

Cultuurhistorische waarde

In het ontwerp zijn ook de namen van de polders letterlijk verbeeld, om eer te doen aan de omgeving. Jean: “De contacten hierover met de lokale belangenverenigingen Het West Fries Genootschap en Stichting Historisch Niedorp leverden ook mooie gesprekken op. Zij wisten ons de juiste namen van de polders te geven, want de namen die oorspronkelijk opgenomen waren in het ontwerp bleken niet helemaal te kloppen.” Nu terugkijkend was Jean zelfs graag nóg iets verder gegaan: “In de visuele verbeelding van de poldernamen had ik graag gebruik gemaakt van herkenbare typologie van de letters die speciaal ontworpen zijn voor de Westfriese Omringdijk. Die zie je onder andere terug langs de dijk in de stalen bankjes met de gestanste gedichten. Toepassing van dat lettertype zou een fantastische cirkel van herkenbare elementen geweest zijn.”

Nederland mooier maken

Jean is trots op zijn initiatief om op een vanzelfsprekende APPM-wijze kleuring te geven aan een opdracht die in principe vrij recht toe en recht aan was. Jean: “Voor mij is Nederland mooier maken om een dergelijke opdracht breder te beschouwen. Daarmee probeer ik ook mijn opdrachtgever te helpen. Een project mag iets extra’s hebben. Ik kan daar jaren van genieten als je aan komt rijden en je jouw eigen uitgevoerde werk ziet en dat je dan denkt: dit past hier, het klopt. Dat is gewoon gaaf.”

Op de vraag hoe hij dat aanpakt, zegt Jean: “Bij deze opgave pakte ik het (nieuwe) coalitieakkoord erbij. Destijds was de kern ‘duurzaam doorpakken’. Ik maakte een matrix waarin zichtbaar gemaakt werd wat mijn project op die punten toevoegde. Uit de duurzaamheidsscan middels het ambitieweb dat we in het project hebben toegepast, kwamen precies diezelfde waarden naar voren. Dat kwam dus mooi samen met de doelstellingen van de coalitie. Het is leuk om dat zichtbaar te kunnen maken.”

De N239 na de herinrichting

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact