29
April
2022

De Uithoornlijn: hoogwaardige tramlijn met duurzaamheidsambities

29
Apr
2022
Artikel
Foto
Skeyes Luchtfotografie

De Uithoornlijn is onderdeel van de Amsteltram, een nieuwe hoogwaardige tramverbinding van Amsterdam-Zuid naar Uithoorn. Bij de realisatie van het eerste deel, de Amstelveenlijn, speelde APPM al een belangrijke rol. En nu dus ook bij de verlenging naar het centrum van Uithoorn. Een project waarin duurzaamheid bijzondere aandacht krijgt.

Sinds april 2020, na gunning van de aanleg aan Dura Vermeer, is er hard gewerkt om tot een definitief ontwerp van de Uithoornlijn te komen. Jeroen Baars, integraal ontwerpmanager vanuit Dura Vermeer: ‘‘Om in de uitvoeringsfase geen vertraging op te lopen, is het cruciaal dat het ontwerp klopt en uitvoerbaar is. In het begin hebben we daarom veel energie gestoken in het programma van eisen: is wat daarin staat in de praktijk haalbaar op het beschikbare tracé? Zo hebben we in overleg met het projectteam van de gemeente tegenstrijdigheden opgelost en de uitgangspunten geoptimaliseerd. Dat ging vanwege de lockdown digitaal, maar qua beleving zijn de lijnen altijd kort geweest.’’

Intensieve afstemming

Inmiddels nadert de ontwerpfase haar einde. De voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering zijn in mei 2021 gestart, onder andere met het bouwrijp maken van het tracé. Technisch manager Michel Dagniaux van APPM: “In zo’n omvangrijk proces is het belangrijk om alle technische aspecten op elkaar af te stemmen: waar komen bijvoorbeeld de wisselsturingen, wat betekent dat voor constructies? Welke materialen en systemen kiezen we en wat zijn dan de consequenties? Mijn rol is om dat proces aan opdrachtgeverskant goed te begeleiden. Dat betekent onder meer: veel overleg met stakeholders en kritische onderwerpen doorlichten met specialisten aan onze kant. Om zo tot eenduidig verhaal te komen richting aannemer.”

Duurzaamheidsbudget

Wat die taak extra uitdagend maakt, is dat in het schetsontwerp nog veel ruimte voor keuzes zat. “Een van de bijzonderheden aan dit project is bijvoorbeeld dat er budget beschikbaar gesteld is om invulling te geven aan duurzaamheid, in plaats van dat het bestek voorschrijft hoe dit moet. Dat levert mooie, creatieve oplossingen op. Zoals het voorstel voor spoorstaven van een materiaal dat minder onderhoud nodig heeft en langer meegaat. Of een aangepast ontwerp voor een onderdoorgang onder een weg waardoor er bespaard wordt op materialen en grondstoffen.”

Kers op de taart

Ondertussen kreeg ook de omgeving, waaronder reizigers, bewoners en bedrijven rondom het tracé, gelegenheid om mee te denken. “Zo dachten omwonenden mee over de inpassing van groen in het project”, vertelt Baars. “En hun input heeft bijvoorbeeld gezorgd voor aanpassingen om het geluidsniveau van de tramlijn terug te brengen. Die brede inspraak is voor mij de kers op de taart van de integrale aanpak. Door de hele context erbij te betrekken, zie je écht waar je het voor doet. Dat is van grote meerwaarde.’’

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact