15
December
2020

Focus hebben en koers houden: het bewaken van de scope bij het renoveren van kunstwerken

15
Dec
2020

In het artikel De kunst van het (samen)werken (zie het APPM magazine, pagina 74) worden meerdere aspecten benoemd die belangrijk zijn voor het succesvol renoveren van kunstwerken. In de bijbehorende blogserie gaan we dieper in op deze aspecten. De sleutel voor het tijdig afronden van een project is focus hebben en koers houden. Welke uitdagingen ziet APPMer Dafra van Engelen in het renoveren van kunstwerken als het gaat om scope bewaken? Dat lees je in deze blog.

Sluizen, bruggen en onderdoorgangen hebben een belangrijke functie op het gebied van verkeersdoorstroming en waterveiligheid. Ze hebben echter een bepaalde levensduur en behoeven onderhoud. Als dit niet wordt gedaan ontstaat een veiligheidsissue of het risico op falen. Renovatieprojecten van kunstwerken zijn risicovol en moeten doelgericht gebeuren, zodat het object snel weer beschikbaar is. Tijd is hierbij een kritisch aspect. Soms is er weinig informatie beschikbaar, dus weet je vooraf niet exact wat je tegen gaat komen. Ook de samenhang met planning van andere projecten is belangrijk. Bij renovatieprojecten wordt daarom gewerkt met een robuuste planning waarin ruimte is voor het opvangen van risico’s gedurende de uitvoering van de renovatie.

 

Combineren van werkzaamheden

Bij de aankondiging van een renovatie worden vaak kansen gezien voor het combineren van werkzaamheden. Logisch, want dat is efficiënt. Bij een beweegbare brug is dat bijvoorbeeld het combineren met de aansluiting op een bediencentrale voor bediening en besturing op afstand. Het onderhoud van steigers en oeverconstructies bij sluizen en bruggen wordt ook als meerwaarde gezien. Zo ontstaat echter ook meerwerk binnen het project en wordt het in zijn totaliteit complexer. Combineren van werkzaamheden vraagt altijd om een bewust een integrale keuze. Zijn de extra scope en risico’s acceptabel en zo ja, onder welke voorwaarde?

Wat helpt is om in het voortraject met elkaar na te denken over scenario’s. Met scenario-denken verken je vooraf wat de (on)mogelijkheden en de voor- en nadelen voor het project en de partijen zijn. Scenario’s helpen snel te kunnen (bij)sturen. Het belang voor de ander invullen is bij het opstellen van scenario’s de grote valkuil. Door dit gezamenlijk te doen ondervang je dit.

 

Nog een schepje erbovenop

De provincie Noord-Holland werkt sinds 2015 met geïntegreerde gebiedscontracten. Hierin wordt het beheer en onderhoud van een gebied voor tien jaar uitbesteed aan één partij: de gebiedsaannemer. Deze partij is verantwoordelijk voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan alle provinciale assets in een gebied zoals de provinciale (vaar-)wegen,(beweegbare) bruggen en sluizen en al het groenonderhoud. De gebiedsaannemer kan daarnaast de preferred supplier zijn die gevraagd wordt voor projecten zoals kunstwerken binnen het gebied te renoveren. Dit is slim combineren van werk, maar de aard en looptijd van het gebiedscontract maakt ook dat de scope voortdurend aan wijziging onderhevig is.

Zo verschuiven de belangen van alle betrokken partijen in de loop van die tien jaar. Een beheerder heeft weinig zorgen aan een kunstwerk waar de verantwoordelijkheid de komende tien jaar bij de gebiedsaannemer ligt. En de gebiedsaannemer wordt aan het begin van het contract net iets meer geprikkeld om bij het ontwerp de LCC te optimaliseren dan wanneer de opleverdatum rond de einddatum van het gebiedscontract ligt. Logisch en begrijpelijk. De meerwaarde van de opzet van gebiedscontracten en het preferred supplier-schap begint nu na een aantal jaar zichtbaar te worden. Het vraagt alleen wel om een schepje erbovenop. Van bewustzijn van de tijd, scherp hebben of scopewijzigingen niet onacceptabele risico’s meebrengen en focus op de doelen om dit schip op koers te houden.

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact