Herinrichting N241

In opdracht van de provincie Noord-Holland en PWN (provinciaalwaterleidingbedrijf) is APPM verantwoordelijk voor de aanbesteding en het contractmanagement van het project “Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) en het Verleggen van de drinkwater(transport)leidingen”, een grootschalige reconstructie van de provinciale weg tussen Nieuwe Niedorp en de A7. Vanuit een integrale gebiedsaanpak is de gelijktijdige verlegging van de drinkwater(transport)leidingen van PWN onder de N241 aan het project toegevoegd. De provincie en PWN werken daarbij samen als één opdrachtgever in één samengesteld projectteam. APPM heeft voor deze samenwerking een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en de inrichting van de samenwerking georganiseerd.

Voor de projectopgave stelde APPM samen met het projectteam van de provincie en PWN, de contract- en aanbestedingsstrategie op. Deze strategie is door zowel de markt – in de vorm van een marktconsultatie – als de interne organisaties van de provincie en PWN getoetst. Na vrijgave zijn het aanbestedingsdossier en de contracten opgesteld en is de aanbestedingsprocedure door APPM begeleid. Deze procedure richtte zich op het vinden van de meest geschikte samenwerkingspartij om samen met beide opdrachtgevers in een twee fasen-contract tot het beste projectresultaat te komen. Gunning vond uitsluitend kwalitatief plaats. Onderdeel van de gunning was een teamassessment samenwerking. Hierbij wordt de samenwerkingsdynamiek tussen de opdrachtgever en de teams van de inschrijvers door onafhankelijke assessoren getoetst op effectiviteit en een duurzame samenwerkingsrelatie.  

 

Na gunning heeft APPM in de rol van contractmanager N241, bijgedragen aan de inrichting van het meest effectieve samenwerkingsmodel in het bouwteam, het opstellen van de contractdocumenten voor de realisatiefase, het bewaken van de scope en de risico’s en de impact hiervan op het budget. De beide Opdrachtgevers en de opdrachtnemer werkten samen als één in een gemêleerd projectteam. De focus lag hierbij op het gezamenlijk bereiken van de projectdoelen en-ambities. In fase 1 was het overall projectdoel het opstellen van het integrale Definitieve Ontwerp voor zowel de herinrichting van de N241 als de verlegging van de drinkwater(transport)leidingen. In fase 2 wordt dit ontwerp daadwerkelijk uitgevoerd. Gedurende het hele proces is de prijsevaluatie onderdeel van het gesprek. Bij dit prijsvormingsproces is het belangrijk dat de kosten voor het ontwerp en de uitvoering acceptabel en marktconform zijn. Het financieel kader met de nodige controlemechanismen om dit te borgen was onderdeel van het contract.

 

Gedurende het hele proces is er aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen met de opdrachtgevers én in het bouwteam over de aanpak en effecten van de samenwerking. Zo kunnen alle deelnemers van het bouwteam geleerde lessen meenemen in toekomstige aanbestedingen en opdrachten. De contractmanager zorgt tijdens de samenwerking dat alle deelnemers aan het bouwteam hun rechten en plichten goed kennen en op die wijze de samenwerking zo kunnen inrichten dat de samenwerking leidt tot het beste projectresultaat.

 

Wendy van Schaik: “Samen verantwoordelijk zijn voor het beste (project)resultaat”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

No items found.
alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact