7
May
2020

HOV in 't Gooi: meer dan van A naar B

7
May
2020
Artikel
Heleen Rönner
Foto

Adaptief projectmanagement

Het einddoel is duidelijk: een snellere verbinding tussen Hilversum en Huizen. Maar: dankzij adaptief projectmanagement levert het project HOV in ’t Gooi veel meer op.

Arend van Dijk is projectdirecteur bij APPM en werkt ruim 17 jaar aan grote infrastructurele projecten, zoals nu HOV in ‘t Gooi: “Bij adaptief projectmanagement breng je alle krachten en invloeden in kaart. Dat deden we vroeger ook, maar nu proberen we alle tegengestelde belangen veel beter te begrijpen en te verenigen. Je kunt opgaven niet meer solitair bekijken.”

Dit artikel werd gepubliceerd in het APPM Magazine, najaar 2019. Je kunt het magazine hier lezen. Dit artikel vind je op pagina 41 t/m 43. Wil je ons magazine voortaan ontvangen? Laat het ons weten!

Grote plaatje

“We gaan nog steeds aan de slag met een duidelijk doel: realiseer een hoogwaardige OV-verbinding tussen Hilversum en Huizen. Maar we doen vervolgens meer dan faseren, beheersen en beslissen. We merkten bijvoorbeeld dat veel belanghebbenden het grote plaatje niet voor zich zagen. Dan is het moeilijk om draagvlak te krijgen. Ze maakten zich zorgen over de toekomst en zaken die veel verder gingen dan dit project. Wij hebben funding gevonden voor het opstellen en uitvoeren van een inrichtingsvisie, waardoor mensen dat grote plaatje wel kunnen zien. Het helpt enorm als je weet waar het naartoe gaat. Vroeger zou je dan direct tegen de grens van je project aanlopen: hé, zo’n visie hoort er niet bij.”

Vuilniszakken mee

“Prorail, provincie en de gemeente Hilversum werken nauw samen in één integrale projectorganisatie. We organiseren bijvoorbeeld kennissessies voor meer binding en creëren een cultuur waarbij je om je heen kijkt. Dat zie je in grote dingen, zoals de keuze om qua veiligheid veel verder te gaan dan de wettelijke verplichting. Niemand heeft het gevraagd, maar we leren er veel van; het geeft meer binding en reduceert risico’s. En je ziet het in kleine dingen, zoals zwerfafval opruimen tijdens een gezamenlijk locatiebezoek.”

Moet je er iets erbij pakken?

Ynze Strikwerda rondt bij APPM zijn afstudeeronderzoek naar adaptiviteit af: “Deze case is heel interessant, en illustreert mooi adaptiviteit. Dat is meer dan alleen de mogelijkheid het project aan te passen aan de omgeving. Het is een bewuste afweging een project te verbeteren. Moet je iets erbij pakken of gaat er iets af? Belangrijk hierin is wel dat je uiteindelijk het oorspronkelijke doel, die ov-verbinding, realiseert. Je moet dus precies weten wanneer je adaptief moet reageren. Dat vraagt echt om een andere managementstijl dan focus op tijd, budget en omgeving.”

Positievere sfeer

Van Dijk: “De gemiddelde APPM’er heeft dit van nature in zich. We komen niet om een hokje in te kleuren, maar om met de mogelijkheden die een project biedt zoveel mogelijk meerwaarde te creëren voor de omgeving. Dat is Nederland nog mooier maken. Juist dat maakt adaptief projectmanagement voor mij heel aantrekkelijk. Door de bredere focus, krijg je een andere, positievere sfeer in én rondom je project.”

“De gemiddelde APPM’er heeft adaptiviteit van nature in zich. Je komt niet om een hokje in te kleuren, maar om meerwaarde te creëren.”

Arend van Dijk

“Het gaat om meer dan je project aanpassen aan de omgeving. Het is een bewuste afweging om het te verbeteren. Moet je iets erbij pakken of gaat er iets af?”


Ynze Strikwerda

E-mail
Tel
Contactpersoon

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

E-mail
Tel

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact