Living lab Strategisch hart Vitens

Vitens werkt aan het drinkwaterconcept voor de toekomst. Dit doet het waterleidingbedrijf om nu én in de toekomst voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. Vitens streeft naar oplossingen waarmee locatie onafhankelijk grootschalig oppervlaktewater, grondwater en eventueel andere bronnen kunnen worden gezuiverd tot drinkwater.

APPM helpt Vitens om met deze aanbesteding haar meest geschikte samenwerkingspartner te selecteren met een bijzondere aanbestedingsprocedure. Hiermee wordt – op basis van een oplossingsvrije vraag - gezocht naar de meest geschikte samenwerkingspartner voor Vitens om het drinkwaterconcept voor de toekomst te ontwikkelen. Ontwikkelkracht, slim samenwerken en buiten de grenzen van het bekende durven stappen staan daarbij centraal.

Het team van APPMers bestaat uit Wendy van Schaik als contractmanager en procesbegeleider van de aanbesteding, en Roy van Zanten en Casper Prudhomme van Reine als lid van het aanbestedingsteam. Zij ondersteunen bij de voorbereiding en begeleiding van de aanbesteding.

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact