Schaalsprong energienet Brainport Eindhoven

APPM werkt in 2022 in opdracht van netbeheerder Enexis aan een innovatieve aanpak en opzet van een programma voor de schaalsprong van het energienet in Brainport Eindhoven. De sterke groei van de Brainport en de transitie naar alternatieve duurzame (elektriciteits)bronnen genereert een fors toenemende elektriciteitsbehoefte. Dit vraagt een onorthodoxe aanpak en een stevig programma. APPM is gevraagd een vernieuwend programma vorm te geven om deze schaalsprong vorm te geven. Het programma voorziet in versnelling van processen en een stevige aansturing van projecten. Het vraagt bovendien een slimme marktbenadering en een goede samenwerking met alle (semi-)publieke en private partners.

 

Douwe van Langelaar: “De benodigde schaalsprong van het energienet in Brainport Eindhoven vraagt om een onorthodoxe aanpak.”

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact