TERUG NAAR HET OVERZICHT

Mirthe

Meijer

Social
Omarm de complexiteit

De energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit, mobiliteit, woningbouw en verstedelijking: in de gebouwde omgeving komen veel opgaven in schaarse ruimte samen. Daarbij moeten verschillende partijen samenwerken en rekening houden met de belangen van stakeholders.

Vanuit mijn technische en bestuurskundige achtergrond vind ik het leuk om me te verdiepen in deze complexe socio-technische opgaven. Dus zowel te kijken naar de sociale als naar de technische kant van opgaven. Ik krijg energie van werken met mensen aan deze uitdagingen, want van iedereen leer je weer iets nieuws. Ik duik dan ook vol enthousiasme nieuwe projecten in.

Mijn passie ligt bij integrale gebiedsontwikkeling en ik heb een grote interesse in de energietransitie en klimaatadaptatie. Aan de ene kant zal Nederland haar uitstoot moeten verlagen en aan de andere kant moeten gebieden zo ingericht worden dat ze weerbaar zijn voor het al veranderende klimaat. Bij APPM draag ik bij aan het verduurzamen van steden en het verbeteren van de leefbaarheid.

Projecten van

Mirthe

Nieuws van

Mirthe

Uitgelicht
Contact