Roadmap smart and green mobility USA

Begin 2022 werkte APPM voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan het ontwikkelen van een meerjarige roadmap om voor smart & green mobility de samenwerking tussen Nederland en de Verenigde Staten te verstevigen. Het verstevigen van de samenwerking creëert kansen voor het bedrijfsleven en levert een bijdrage aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Beide landen zetten stevig in op smart & green mobility en kunnen elkaars expertise hierin goed gebruiken. Nederland is onder meer koploper van slimme laadinfrastructuur en fietsen. En er zijn vaak meer mogelijkheden om innovaties te testen. Tegelijkertijd kan Nederland aanhaken bij de ontwikkelingen rondom de grote autoproductie in de Verenigde Staten. In de roadmap ligt de focus op de thema’s technology and materials for the automotive industry, interaction infrastructure & vehicles en urban mobility.

Vanuit APPM hebben Douwe van Langelaar als projectleider, Mark van Kerkhof als expert smart & green mobility en Mirthe Meijer als adviseur met veel plezier gewerkt aan de totstandkoming van de roadmap. De initiatiefnemers van de roadmap gaan aan de slag met de verdere invulling van de marktkansen voor bedrijven en het opzetten van gezamenlijke innovatieprojecten. Parallel daaraan richten ze zich op het versterken van het overheidsbeleid om de transitie naar smart & green mobility verder te versnellen.

Douwe van Langelaar: "Nu er nieuwe markten ontstaan rondom een duurzamer vervoerssysteem, waarin actieve mobiliteit (lopen/fietsen), meer gebruik van het openbaar vervoer, slimme mobiliteit, duurzame logistiek en elektrificatie evenals de productie en gebruik van duurzamere energiedragers centraal staat, zullen er door publiek-private samenwerking op nationaal en internationaal niveau nieuwe zakelijke kansen opkomen."

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact