20
March
2023

In Vlaardingen beslissen bewoners over de duurzame warmteoplossing

20
Mar
2023

De Drevenbuurt wordt als een van de eerste in Vlaardingen aardgasvrij. Het wijkuitvoeringsplan waarin staat hoe en wanneer, wordt in volledige co-creatie met bewoners opgesteld. Bovendien ligt de uiteindelijke keuze voor een duurzame warmteoplossing in hun handen. APPMers Bart van de Velde en Mirthe Meijer mogen dit unieke proces begeleiden.

Een wijkuitvoeringsplan omvat de uitvoering van de warmtetransitie op wijkniveau. Hierin staat het besluit over de duurzame warmteoplossing. In volledige co-creatie betekent dat bewoners uit de buurt, gemeente Vlaardingen, gebouweigenaren, netbeheerder en andere belanghebbenden gezamenlijk optrekken in het opstellen van dit plan en het organiseren van communicatie en activiteiten daaromheen. Dit vraagt om een andere rol van de gemeente. Deze treedt minder sturend op, en meer als regisseur van het proces.

Intensief participatieproces

In 2022 vond een intensief participatieproces plaats, waar een gezamenlijke aanpak uit voortkwam om tot het wijkuitvoeringsplan te komen. Momenteel komen Bart en Mirthe om de twee weken met een groep inwoners bij elkaar in een werkgroep. Deze werkgroep is de actieve motor achter het proces om tot een wijkuitvoeringsplan te komen. Zij bereiden onder meer bijeenkomsten voor, leveren input voor het op te stellen wijkuitvoeringsplan, zoeken experts om onafhankelijk onderzoek te doen en sturen enquêtes uit. Mirthe: ‘‘Bewoners zijn een onmisbare schakel in de overschakeling op schone en duurzame energie. Het gaat immers om hun woning. In Vlaardingen geven we dit in de Drevenbuurt daarom echt samen vorm.’’

Routeplan vastgesteld

Samen met alle betrokkenen is een gezamenlijke aanpak bedacht om tot dit wijkuitvoeringsplan te komen. Deze aanpak, het routeplan, is vastgesteld door het college van B&W. Daarmee spreekt het college de intentie uit om bewoners de belangrijkste stem te geven bij de keuze voor een duurzame warmteoplossing. De keuzes maken zij op basis van een bewonersraadpleging die vervolgens in het wijkuitvoeringsplan wordt opgenomen. Bart: “Volgens mij is in Nederland nog niet eerder door middel van een bewonersraadpleging een keuze gemaakt voor een duurzame warmteoplossing voor een gehele wijk. Gaaf dat we dit in Vlaardingen gaan doen.”

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact