12
March
2024

Rotterdam klimaatneutraal met ecologisch zonnepark Oranjeheuvel

12
Mar
2024
Artikel
Foto
Zonnepark Oranjeheuvel komt in Hoek van Holland, op de oude sliblocatie ten oosten van de Maeslantkering. Fotograaf: David Rozing

De gemeente Rotterdam heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit wil zij onder andere bereiken met de aanleg van zonnepark Oranjeheuvel: een gebied van 3,2 km2 waar het opwekken van energie straks hand in hand gaat met natuurontwikkeling, educatie en recreatie. APPMers Mirthe Meijer en Etienne Budde zijn als projectmanagers betrokken bij de totstandkoming van dit grootste zonnepark van Rotterdam op land.

Wat is er zo bijzonder aan zonnepark Oranjeheuvel?
“Het gebied dat voor de aanleg is aangewezen is een voormalig slibdepot. Vanwege de vervuilde grond is de locatie niet geschikt voor woningbouw, maar wel ideaal voor het opwekken van zonne-energie” vertelt Etienne. “Uniek is bovendien dat Oranjeheuvel ook een natuur- en recreatiegebied wordt voor wandelaars en mountainbikers. En scholieren leren hier straks alles over duurzame energie. ”

Mirthe vult aan: “Doordat het slibdepot er al jaren ongebruikt bij ligt, is het inmiddels een natuurgebied geworden, waar planten en dieren het naar hun zin hebben. De Wet Natuurbescherming vereist daarom dat er ecologisch onderzoek gedaan wordt. Als er beschermde soorten worden aangetroffen zullen we daar rekening mee moeten houden.”

Wat hebben jullie als projectmanager gedaan?
“Toen we bijna twee jaar geleden namens de Gemeente Rotterdam aantraden als projectmanagers, hadden we geen tijd te verliezen. Door langlopende procedures rondom het bestemmingsplan en wisselingen in personeel, had het zonnepark vijf jaar vertraging opgelopen. Etienne en ik sprongen zonder aarzelen op de rijdende trein. Samen met het team brachten we weer daadkracht en energie in het project”, aldus Mirthe.  

Etienne vervolgt: “Veel informatie stond al op papier, maar we moesten onderzoeken wat na al die jaren nog bruikbaar was. We hebben goed gekeken naar wat er precies speelde en wie er betrokken waren. Om vervolgens met iedereen in gesprek te gaan en gezamenlijk te bepalen wat er nodig is. Een ingewikkeld proces dat veel tijd kostte. Dit vormde de basis voor de Nota van Uitgangspunten."

Hoe ver is het project nu?  
“De eerste mijlpaal is in zicht!” zegt Mirthe verheugd. “De Nota van Uitgangspunten die Etienne zojuist benoemde is bijna afgerond. Hiermee kunnen we op zoek naar een marktpartij, die de uitvoering voor zijn rekening neemt. Niet alleen van de aanleg van 25 hectare zonnepanelen, maar ook van de groene, ecologische rand eromheen. Bij de keuze houden we overigens ook rekening met het klimaatakkoord, zoals het streven naar minimaal 50% lokaal eigendom.”

“Naast de Nota moeten we nog wel een grondexploitatiemodel opstellen, met een raming van de kosten en de opbrengsten. Daarmee tonen we aan, dat zonnepark Oranjeheuvel een aantrekkelijk en winstgevend project is om in te investeren”, vult Etienne aan. “Het ecologisch onderzoek maakt het nog spannend. Pas in het najaar weten we of er beschermde soorten zijn aangetroffen. Zo ja, dan is een groot deel van 2025 nodig om een ontheffing en een afstemming van het ontwerp te organiseren.”

Waar zijn jullie trots op?
“Zoals gezegd was het opstellen van de Nota van Uitgangspunten een complexe puzzel. We zijn er trots op dat we dit samen met het hele team voor elkaar hebben gebokst. Het is nu alleen nog wachten op het finale akkoord”, aldus Etienne. “Het streven om het zonnepark in 2026 in werking te hebben komt daarmee weer een stukje dichterbij.”

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer weten of hierover sparren?

We gaan graag het gesprek aan! Neem contact op met:

Meer lezen over hoe wij Nederland mooier maken?

Bekijk gerelateerde artikelen hieronder
Contact