De Vlaardingse Drevenbuurt van het gas af

In 2050 moet Vlaardingen, net als alle andere gemeenten in Nederland, volledig aardgasvrij zijn. Voor Vlaardingen betekent dit dat zij tot 2050 jaarlijks gemiddeld 1.200 woningen en 140 utiliteitsgebouwen moeten aanpakken om over een kleine 30 jaar volledig aardgasvrij te zijn. De Drevenbuurt wordt als een van de eerste buurten in Vlaardingen aardgasvrij.

De gemeente Vlaardingen vroeg APPMers Bart van de Velde en Mirthe Meijer om het proces naar een aardgasvrije Drevenbuurt te begeleiden en een wijkuitvoeringsplan op te stellen. In dit wijkuitvoeringsplan staat hoe en wanneer de wijk van het aardgas afgaat. Dit plan wordt volledig samen met bewoners uit de buurt, gebouweigenaren, netbeheerder en andere belanghebbende opgesteld. In 2022 vond een intensief participatieproces plaats, waar een gezamenlijke aanpak uit voortkwam om tot het wijkuitvoeringsplan te komen. Deze gezamenlijke aanpak, het routeplan, is inmiddels vastgesteld door het college van B&W. Daarmee spreekt het college de intentie uit om bewoners de belangrijkste stem te geven bij de keuze voor een duurzame warmteoplossing. De keuzes maken zij op basis van een bewonersraadpleging die vervolgens in het wijkuitvoeringsplan wordt opgenomen.

Bart: “Volgens mij is in Nederland nog niet eerder door middel van een bewonersraadpleging een keuze gemaakt voor een duurzame warmteoplossing voor een gehele wijk. Gaaf dat we dit in Vlaardingen gaan doen.”

Meer weten over dit project? Lees het artikel In Vlaardingen beslissen bewoners over de duurzame warmteoplossing

Deze APPMers zijn betrokken bij dit project

alle APPMers

Gerelateerde projecten

Contact