Projecten

Brainport Eindhoven

Samen werken aan een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk

Een opdracht bij Enexis om samen met betrokken regiopartners een afwegingskader te maken voor het prioriteren en versneld uitvoeren van sleutelprojecten van de netbeheerder, groeide uit tot een bredere verkenning binnen de technologieregio Brainport Eindhoven naar een programma schaalsprong elektriciteitsnetwerk. De inzet: samen toewerken naar een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk.

De snelle groei van Brainport Eindhoven leidde tot knelpunten in het elektriciteitsnet. En daarmee tot problemen met nieuwe aansluitingen en uitbreidingen, en maatschappelijke opgaven als woningbouw, mobiliteitstransitie en duurzame opwek. Dit tot groot ongenoegen van de gemeenten en bedrijven, die ‘ineens’ met dit ‘probleem van Enexis’ werden geconfronteerd. APPMer Douwe van Langelaar zoekt samen met twee collega’s in opdracht van Enexis naar een oplossing.

Twee werelden

“Door de – voorheen gescheiden – werelden bij elkaar te brengen, elkaars taal te leren en samen de problemen in kaart te brengen, begint het sentiment te veranderen. “Partijen zien het steeds meer als een gezamenlijk opgave waarbij ze elkaar nodig hebben”, zegt Douwe.

Enexis, de 21 gemeenten van de Metropool Regio Eindhoven (MRE), de provincie Noord-Brabant, Brainport Development (een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden en kennisinstellingen) en TenneT verkennen momenteel de mogelijkheid van een gezamenlijk programma. De contouren hiervan – het versneld realiseren van sleutelprojecten, programmeren, slimme oplossingen en een gezamenlijke visie – beginnen zichtbaar te worden.

Gedreven

“Deze opgave is naast alle technische inhoud een organisatievraagstuk”, zegt Douwe. “Bij welke wethouder wordt het onderwerp belegd? Hoe ziet de samenwerking eruit? Dit zijn enkele vragen die op tafel liggen”, zegt Douwe, die optimistisch is over de ontwikkelingen. “Alle partijen zijn enorm gedreven om verandering teweeg te brengen, hoe ingewikkeld dat ook is. Er is onderling begrip en de bereidheid om écht samen te werken. Dat is een fantastische basis om de opgaven samen aan te pakken!”

Contact